Preparat med specialtillstånd

De läkemedelspreparat som används i Finland, till exempel vaccin, ska ha försäljningstillstånd. Om preparatet inte har försäljningstillstånd kan Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) av särskilt vägande skäl bevilja ett temporärt specialtillstånd.

Om ett temporärt specialtillstånd saknas, måste man ansöka om ett patientspecifikt tillstånd för att använda preparatet. När antitoxinpreparat som levererats av THL används måste man först kontrollera om preparatet har ett temporärt specialtillstånd. På sin webbplats upprätthåller Fimea en förteckning över giltiga temporära specialtillstånd.
Temporära specialtillstånd (Fimea) 

THL:s läkemedelspartihandel importerar följande preparat med stöd av temporära specialtillstånd som Fimea beviljat:

Antitoxiner eller motgifter

  • Botulism Antitoxin Heptavalent (A,B,C,D,E,F,G) (Equine), som används mot det nervgift som botulinumbakterien producerar
    Bruksanvisning (EN) godkänd av FDA (pdf 212 kb) – innehåller en anvisning om hudtest under punkt 2.1
  • Diphtheria Antitoxin I.P. 

Vaccin

  • Jynneos, vaccin mot apkoppor