Distributionen av influensavaccin

Inför influensavaccinationerna inom det nationella vaccinationsprogrammet skaffar THL varje år mer än 1,7 miljoner vaccindoser. Först levereras vaccinerna till välfärdsområdets sjukhusapotek och de största läkemedelscentralerna. Därefter levereras de till mindre läkemedelscentraler. 

Med hjälp av distributionsordningen försöker man underlätta vaccindistributionen till sjukhusapotek och läkemedelscentraler i kommunerna och påskynda påbörjandet av vaccinationerna.

En stor mängd vaccin distribueras inom en kort tid. För att göra distributionen snabbare gör THL en distributionsplan som skickas till läkemedelscentralerna och sjukhusapoteken för kommentarer i augusti-september.   De som verkställer vaccinationerna kunde gärna samarbeta med sjukhusapoteken och läkemedelscentralerna om planeringen av den lokala distributionen och vaccinationsverksamheten.   

Vaccindistributionen börjar vanligen i september-oktober. 

Mer information om distributionen av influensavaccin säsongen 2023-2024 (på finska)