Uppföljningssystem och register

 Läkaren undersöker data från ipad.

THL är expertinstitutet för bekämpningen av smittsamma sjukdomar i Finland. THL följer upp smittskyddssituationen och upprätthåller ett nationellt register över smittsamma sjukdomar.  

Årligen anmäls cirka 140 000 fall av smittsamma sjukdomar till registret över smittsamma sjukdomar. Man använder uppgifterna i registret för att förebygga, följa upp, bekämpa och forska om smittsamma sjukdomar. 

Sjukdomsläget följs också upp med flera andra system förutom registret över smittsamma sjukdomar. THL bedriver dessutom ett omfattande internationellt samarbete med expertnätverk i Europa. 

Avsnittets innehåll