Epidemioiden selvitys ja ilmoittaminen

Epidemiasta puhutaan silloin, kun sairaustapauksia havaitaan odotettua enemmän 

  • tiettynä ajanjaksona
  • tietyssä väestössä ja
  • tietyllä alueella.

Tartuntatautien torjuntatyössä keskeistä on havaita tartuntatautiepidemiat oikea-aikaisesti ja selvittää ne. 

Epidemiaselvitysten pääasiallinen tavoite on estää epidemian leviäminen oikein suunnattujen torjuntatoimien avulla. Selvitykset tuottavat tärkeää tieteellistä tietoa esimerkiksi aiheuttajamikrobista, riskitekijöistä ja tartuntareiteistä. 

Elintarvike- ja vesivälitteiset epidemiat 

THL ohjaa ja tukee epidemioiden selvitystyötä

THL toimii Suomessa tartuntatautien torjunnan kansallisena asiantuntijalaitoksena. 

THL ohjaa ja tukee eri epidemioiden selvittämistä kunnissa ja sairaanhoitopiireissä. THL myös toteuttaa epidemiaselvityksiä, kun epidemia on levinnyt usean sairaanhoitopiirin alueelle, tai kun tauti on erityisen vakava tai muuten valtakunnallisesti tärkeä.  

Elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden selvitystyöstä vastaa kunnan selvitystyöryhmä, joka tarvittaessa pyytää apua THL:ltä. 

Kansainvälistä yhteistyötä edellyttävä epidemioiden selvitys kuuluu laitoksen tehtäviin.

Tukea muiden epidemioiden selvittämiseen

Elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden selvityskurssi

Epidemioiden ilmoittaminen 

Kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavat viranomaiset ilmoittavat epidemioista THL:lle, kun siihen tarvitaan kansallisen asiantuntijalaitoksen tukea. 

Ilmoitus tehdään pääsääntöisesti THL:n tartuntatautilääkärille, jonka kautta tieto välittyy THL:n infektioepidemiologian asiantuntijoille.  

Elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden epäilyt ilmoitetaan sähköiseen RYMY-tietojärjestelmään.

Ilmoita epidemiaepäilystä

Tartuntatautilääkärin yhteystiedot 

Terveydenhuollon ammattilainen voi konsultoida THL:n tartuntatautilääkäriä puhelimitse infektiotautien torjuntaan tai seurantaan liittyvissä asioissa.

Neuvonta terveydenhuollon ammattilaisille: Tartuntautilääkäri