Mikrobilääkeresistenssin seurantaraportit

Finres-raportit sisältävät yleisimpien kliinisesti tärkeiden bakteereiden mikrobilääkeresistenssitiedot. 

Tiedot on kerätty Suomen kliinisen mikrobiologian laboratorioista, joissa herkkyysmääritykset on tehty laboratorioiden rutiinimenetelmillä. 

Koko maan kattavan tiedon kerääminen käynnistyi vuonna 1997, jolloin FiRe-laboratoriot olivat valtaosin ottaneet käyttöön yhteisesti hyväksytyn FiRe-standardin. 

FiRe-laboratoriot lähettävät resistenssitietonsa THL:ään, jossa ne yhdistetään yhdeksi kansalliseksi tiedostoksi. Tätä tiedostoa kutsutaan Finres-tietokannaksi.

Finres-tiivistykset

Finres-raportit