Terveystarkastukset

Kouluterveydenhuollossa jatketaan neuvolassa alkanutta lapsen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin sekä koko perheen ja vanhempien hyvinvoinnin seurantaa ja tukemista. Määräaikaiset terveystarkastukset ja niihin sisältyvä terveysneuvonta muodostavat kouluterveydenhuollon rungon.

Lue lisää:

Laajat terveystarkastukset

Laajoissa terveystarkastuksissa selvitellään oppilaan terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi vanhempien ja koko perheen hyvinvointia. Vanhemmat kutsutaan aina mukaan tarkastukseen.

Laajoihin terveystarkastuksiin sisältyy opettajan antama arvio oppilaan selviytymisestä ja hyvinvoinnista koulussa. Tähän tarvitaan huoltajilta kirjallinen suostumus. Arvion yhdenmukaista sisältöä ja toteuttamistapaa tukemaan on kehitetty valtakunnallinen lomake käyttöohjeineen.
Opettajan arvio kouluterveydenhuollon laajassa terveystarkastuksessa: lomake ja käyttöohje

Laajoista terveystarkastuksista kerätään yhteenveto, jossa on tietoa luokan ja koko kouluyhteisön hyvinvoinnista. Tietoa hyödynnetään koulun yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnittelussa ja arvioinnissa.
Luokka ja kouluyhteenvedot

Lue lisää:

Muut määräaikaiset terveystarkastukset

Laajojen terveystarkastusten välillä terveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain terveystarkastuksessa. Oppilaalta tiedustellaan kuulumisia ja kysytään mieltä askarruttavia asioita sekä tehdään sovitut seurantatutkimukset. Iän ja kehitystason sekä yksilöllisen tarpeen mukainen terveysneuvonta sisältyy kaikkiin tapaamisiin.

Määräaikaisten terveystarkastusten ohjeet ja sisällöt:

Toisen luokan määräaikainen terveystarkastus (NEUKO, Terveysportti)

Kolmannen luokan määräaikainen terveystarkastus (NEUKO, Terveysportti)

Neljännen luokan määräaikainen terveystarkastus (NEUKO, Terveysportti)

Kuudennen luokan määräaikainen terveystarkastus (NEUKO, Terveysportti)

Seitsemännen luokan määräaikainen terveystarkastus (NEUKO, Terveysportti)

Yhdeksännen luokan määräaikainen terveystarkastus (NEUKO, Terveysportti)

Terveystarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen selvittäminen

Terveystarkastuksiin osallistuminen on vapaaehtoista. Tarkastuksista poisjäävien tuen tarvetta tulee aina selvitellä, esimerkiksi olemalla yhteydessä oppilaan vanhempiin. 

Jos yhteyttä vanhempiin ei saada ja huoli perheen hyvinvoinnista on herännyt, voi esimerkiksi kotikäynnin tekeminen olla toimiva tapa selvittää tilannetta.

Lisätietoa

Asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/2011 (Finlex)

Terveydenhuoltolaki 1326/2010 (Finlex)

Hakulinen-Viitanen, Tuovi; Hietanen-Peltola, Marke; Hastrup, Arja; Wallin, Mervi & Pelkonen, Marjaana (2012) Laaja terveystarkastus. Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon. Opas 22. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä ehkäisevä suun terveydenhuolto. Asetuksen (380/2009) perustelut ja soveltamisohjeet (2010) Julkaisuja 20. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

NEUKO-logo

NEUKO-tietokanta (Terveysportti)
Ohjeistukset neuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ammattilaisille