Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusosaaminen

Nuori ammattilaisen luona, ammattilainen hymyilee

Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusosaaminen koostuu tiedoista, taidoista ja valmiuksista kohdata kyseisiä ilmiöitä omassa työssään. Näin edistävää mielenterveystyötä ja ehkäisevää päihdetyötä voidaan tehdä laadukkaammin ja apua tarvitsevat tulevat paremmin autetuksi.

Käytännössä ammattilaisilla on siis työkaluja ja keinoja pärjätä erilaisissa työelämässä vastaan tulevissa tilanteissa. Ammattilaisten osaamiseen kuuluu omasta hyvinvoinnista huolen pitäminen. Osaamista tarvitaan erityisesti aloilla, joissa kohdataan ihmisiä ja siten myös mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusasioita tavalla tai toisella.

Tarve mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusosaamisen vahvistamiseksi on tunnistettu muun muassa Kansallisessa mielenterveysstrategiassa, Päihde- ja riippuvuusstrategiassa sekä Lapsistrategiassa ja sen toimenpiteissä.

Kohtaavat alat, joissa ammattilaisten työssä mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusosaamisen katsotaan olevan tarpeen:

  • Sosiaaliala
  • Terveysala
  • Kasvatus- ja ohjausala
  • Pelastus- ja turvallisuusala
  • Ravintola- ja matkailuala

Lähteet

Markkula, Jaana; Rapeli, Saara; Ruohio, Heidi; Mattila, Erika; Palola, Liisa (2023). Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuussisällöt kohtaavien alojen koulutuksissa : Suosituksia osaamisen vahvistamiseksi. STM:n julkaisuja 30.

Lisätietoja

Saara Rapeli
erikoissuunnittelija

Jaana Markkula
kehittämispäällikkö

Heidi Ruohio
erikoissuunnittelija