Itsemurhien ehkäisyn verkkokoulut

Itsemurhien ehkäisyn verkkokouluissa tutustutaan muun muassa itsemurhalta suojaaviin ja sille altistaviin tekijöihin sekä itsemurhan vaarassa olevien henkilöiden ja heidän läheistensä hyvään kohtaamiseen. Kokemusasiantuntijoiden kertomukset syventävät verkkokoulun sisältöä.

Itsemurhaa on vaikea ennakoida, mutta osaamista voidaan vahvistaa

Tutkimusten mukaan 20–75 % itsemurhaan kuolleista on ollut yhteydessä perusterveydenhuoltoon itsemurhaa edeltäneen kuukauden aikana. Mahdollisia syitä siihen, miksi itsemurhaa ei ole siitä huolimatta onnistuttu estämään, on useita. Henkilö ei aina paljasta itsetuhoisia ajatuksiaan, mutta myös hoitavan henkilöstön valmiuksissa saattaa olla puutteita, kuten heikko mielenterveyden lukutaito (esimerkiksi toivottomuuden tai selviytymiskeinojen tunnistaminen), niukka kliininen kokemus sekä heikot haastattelukeinot tai vuorovaikutustaidot.

Itsetuhoisen henkilön kohtaaminen voi olla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten vaativimpia tehtäviä. Ongelma on erottaa suuresta määrästä ihmisiä juuri ne, jotka ovat itsemurhavaarassa. Erityisenä haasteena ovat myös henkilöt, jotka eivät halua apua tai jotka käyttävät runsaasti päihteitä.

On myös monia muita ammattilaisia, jotka toimivat niin sanotusti hädän rajapinnassa. Esimerkiksi poliisit, ensihoidon ja muiden liikkuvien palvelujen ammattilaiset, pelastushenkilöstö ja vankiloissa työskentelevät ovat usein niitä ammattilaisia, jotka ensimmäisenä kohtaavat itsemurhavaarassa olevan henkilön.

On tärkeää, että myös nämä ammattilaiset ja muut kohtaavien alojen ammattilaiset osaavat tunnistaa ja kohdata itsemurhavaarassa olevan. Vuorovaikutustaidot ja kommunikointi ovat asioita, joita voi ja kannattaa harjoitella, jotta luottamus omaan toimintaan vahvistuu ja uskallus kysyä itsemurha-ajatuksista vahvistuisi.

Itsemurhien ehkäisy -verkkokoulu

Verkkokoulun tarkoituksena on lisätä osaamista itsemurhan vaarassa olevan henkilön kohtaamisessa, itsemurhavaaran tunnistamisessa ja puheeksi otossa. Verkkokoulu tarjoaa myös erityisiä kurssiteemoja ammattilaisille, kuten terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu itsetuhoisen potilaan hoidon suunnittelu. Verkkokoulu on avoin ja maksuton kaikille kiinnostuneille. Sisäänpääsy vaatii rekisteröitymisen.

Kirjaudu verkkokouluun

 

Itsemurhien ehkäisy ensihoidon ammattilaisille -verkkokoulu

Itsemurhien ehkäisy -verkkokoulun lisäksi on tuotettu erillinen kokonaisuutensa ensihoidon ammattilaisille ja opiskelijoille. Tässä verkkokoulussa sisältöä on täydennetty havainnollistavilla videoilla tapauksista, joita ammattilaiset voivat työssään kohdata. Kokonaisuuden materiaalit sopivat hyvin myös muiden liikkuvien palvelujen ammattilaisille. Verkkokoulun videot ovat tuotettu osana Joint Action ImpleMental -hanketta yhteistyössä Satakunnan hyvinvointialueen Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa ja Kestävän kasvun Satakunta (NextGenerationEU rahoittama) hankkeiden kanssa. 
Joint Action ImpleMENTAL 
Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa (Innokylä)
Kestävän kasvun Satakunta (Innokylä)

Itsemurhien ehkäisyn verkkokoulut toteuttavat osaltaan Kansallista mielenterveysstrategiaa ja itsemurhien ehkäisyohjelmaa.

Ensihoidon ja muiden liikkuvien palvelujen ammattilaisille ja opiskelijoille suunnattuun verkkokouluun myönnetään pääsy alla olevan kyselylomakkeen perusteella. Kurssiavain lähetetään sähköpostitse muutaman päivän sisällä (huomioi mahdolliset loma-aikojen vaikutukset). 

Kurssiavaimen pyytäminen tästä linkistä

Lisätietoja koulutuksesta voit tiedustella:

Pia Solin
Johtava asiantuntija 
[email protected]