Kouluikäisen mielenterveys -tietokanta

Kouluikäisen mielenterveys -tietokanta on tarkoitettu perustason palveluissa hoidettavien 7–15-vuotiaiden lasten ja nuorten lievien ja keskivaikeiden mielenterveysongelmien ja -häiriöiden tunnistamisen, tutkimisen ja hoidon apuvälineeksi sekä tukitoimien suunnitteluun.

Tietokannan artikkeleissa kuvataan käytännönläheisesti ja konkreettisesti perustasolle soveltuvia ja hyväksi todettuja mielenterveysongelmien tutkimuksen sekä hoidon käytäntöjä. Lisäksi tietokannassa esitellään mielenterveyden edistämisen menetelmiä.

Tietokannassa esiteltävät arviointi- ja oiremittarit ovat vapaasti saatavia ja artikkeleissa ohjeistetaan niiden tulkinta. Esiteltävien hoitomenetelmien yhteydessä kuvataan saadun tutkimusnäytön aste. Kouluikäisen mielenterveys -tietokanta on julkaistu Duodecimin Terveysportissa osana Hoitotyön tietokantaa. Sisällön on tuottanut THL.

Kouluikäisen mielenterveys -tietokanta