Kansallinen hyvinvoinnin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tietovaranto

THL rakentaa kansallisen hyvinvoinnin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon (hyte-sote) tietovarannon, joka tuo yhteen THL:n lakisääteisiä tehtäviään varten keräämiä tietoja. Tietovarannon kehittäminen yhtenäistää tietojen keräämisen ja julkaisemisen toimintamalleja.  

Yhteinen kansallinen hyte-sote-tietovaranto tukee tutkimusta ja tietojohtamista

Kansallinen vertailutieto on välttämätöntä, jotta esimerkiksi hyvinvointialueilla voidaan johtaa tiedolla vaikuttavasti. 

Tietovarannon kehittämisen hyödyt

Tiedot saadaan käyttöön nopeammin. Yhtenäinen tietovaranto helpottaa ja nopeuttaa tiedon toisiokäyttöä TKIO (tutkimus, kehitys, innovaatio ja opetus) -toiminnassa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tietovaranto tehostaa tiedonhallintaa ja alentaa tietotuotannon kustannuksia. Tietovaranto tukee myös esimerkiksi hyvinvointialueiden oman tietotuotannon kehittämistä ja tiedon hyödyntämistä.

Kanta-palvelujen Potilastiedon arkistosta ensimmäiset tietovarannon tiedot

Tietovarantoon tuodaan ensimmäisenä Kanta-palvelujen laboratoriotiedot, reseptitiedot ja  sairaalalääkitystiedot. Tietovarantoon tuonti mahdollistaa näiden tietojen käyttämisen entistä kattavammin, laadukkaammin ja tehokkaammin tutkimuksessa ja rekisteritoiminnassa. 

Tietovarantoon tuodaan tietoja, jotka THL on kerännyt lakisääteisiä viranomais- ja tutkimustehtäviään varten. Tietojen käyttö on rajoitettua ja valvottua, ja tietojen käsittelyssä noudatetaan asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvavaatimuksia. Pääsyä tietoihin hallinnoidaan lupamenettelyjen ja käyttöoikeushallinnan avulla. 

Tietokantareplikaatio tarjoaa tiedonsiirtoratkaisun hyvinvointialueille

Tietokantareplikaatio on tiedonsiirron tekninen ratkaisu, jolla ennalta määriteltyjä aineistoja kopioidaan eli replikoidaan lähes reaaliaikaisesti tietovarantojen tai tietoaltaiden välillä. Työ on aloitettu pilotoimalla tietokantareplikaatioratkaisua parin hyvinvointialueen kanssa. Toimintaa laajennetaan muille hyvinvointialueille ja myös uusiin aineistoihin.

Tietojen siirto hyvinvointialueiden, Kelan ja Valviran kanssa pystytään automatisoimaan tietokantareplikaatioratkaisulla. Replikaatioratkaisussa tieto siirtyy kaksisuuntaisesti esimerkiksi THL:n ja hyvinvointialueen välillä ja palauttaa hyvinvointialueille niiltä kerätyn tiedon THL:n analysoimassa muodossa. 

Lisätiedot:

Jan Magnusson
yksikönpäällikkö
[email protected]