Sosiaalihuollon rekisteriuudistus

Sosiaalihuollon seurantarekisteri on vuonna 2023 käynnistynyt sosiaalihuollon tietojen seurantaväline. 

Sosiaalihuollon asiakkaat (Tilastot ja data)

Rekisteriin kerätään aluksi sosiaalihuollon keskeiset asiakas- ja palvelutiedot, ja rekisteri laajenee 2020-luvun aikana kattamaan laajasti palveluiden tarvetta ja palveluprosesseja kuvaavaa tietoa. Tietoa kerätään, jotta sosiaalihuollon palveluita voidaan kehittää paremmiksi.

Viranomaiset hyödyntävät Sosiaalihuollon seurantarekisteriä sosiaalipalveluiden arvioinnissa, ohjauksessa ja valvonnassa. Hyvinvointialueet käyttävät seurantarekisteriä tietojohtamisensa tukena.

Hyvinvointialue toimittaa tiedot THL:lle ensisijaisesti Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston kautta. Hyvinvointialueet, jotka eivät vielä arkistoi tietoja yhtenäisesti Kanta-palveluun, toimittavat tiedot erikseen. 

Tavoitetilassa lukuisista sosiaalihuollon erillistiedonkeruista voidaan luopua ja tiedot saadaan Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistosta. Kunkin tiedonkeruun tulevaisuuden suunnitelmia kuvataan tiedonkeruiden omilla sivuilla. 

Seurantarekisterin kehittämisen yhteydessä THL analysoi Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon arkistoitujen tietojen laatua. Laaduntarkastelu tukee ja edistää asiakastyön kirjaamisen laatua.

 

Tiedonkeruu laajenee vaiheittain

Kuva: Tiedonkeruu laajenee vaiheittain.

Asiakkuus- ja päätöstiedot kerrytetään ensimmäisenä

Sosiaalihuollon seurantarekisteriin kerätään ensimmäiseksi tiedot sosiaalihuollon asiakkuuksista. Sosiaalipalvelujen tiedot ovat hyvinvointialueen johtamisen kannalta välttämätöntä tietoa, sillä tieto mahdollistaa palveluiden vertailukehittämisen. Tiedonkeruu laajenee sosiaalihuollon asiakastietojen rakenteisen tallentamisen yleistyessä. 

Lue lisää: Ohjeet tietojen toimittamiseen

Kattavammilla tiedoilla hyvinvointialueet voivat kehittää palvelujaan tehokkaammin

 

Asiakkuus- ja palvelutiedot ovat seurantarekisterin keskeinen tietosisältö

Kuva: Sosiaalihuollon seurantarekisterin ensimmäisessä vaiheessa rekisteriin kerätään asiakkuus- ja palvelutiedot

Ensimmäinen arvio asiakasmääristä sosiaalihuollon palvelutehtävissä

THL on julkaissut ensimmäisen arvion hyvinvointialueiden sosiaalihuollon asiakkaiden määristä sosiaalihuollon eri palvelutehtävissä. Ensimmäinen arvio perustuu Kanta-palvelujen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston tietoihin. Arviossa on hyödynnetty tietoja, jotka hyvinvointialueet ovat arvioineet kattaviksi. 

Tuoreen julkaisun arviot sosiaalihuollon palveluita käyttävien asiakkaiden määristä ovat:  Iäkkäät: 250 000 asiakasta eli 19 % yli 65-vuotiaista suomalaista, arvion väestöpohja: 1 %   Työikäiset: 220 000 asiakasta eli 7 % 18–64-vuotiaista suomalaista, arvion väestöpohja: 14 %  Lapsiperheet: 230 000 asiakasta eli 6 % alle 65-vuotiaista suomalaista, arvion väestöpohja: 11 %   Lastensuojelulain mukainen asiakasmäärä: 40 000 asiakasta eli 3,9 % alle 18-vuotiaista suomalaista, arvion väestöpohja: 23 %   Vammaispalvelut: 135 000 asiakasta eli 2,4 % suomalaista, arvion väestöpohja: 24 %  Päihde- ja riippuvuustyön erityiset palvelut: 50 000 asiakasta eli 0,4 % suomalaista, arvion väestöpohja: 2 %

Kuva: Ensimmäinen arvio sosiaalihuollon asiakasmääristä palvelutehtävittäin.

Arvio tarkentuu vuonna 2024 kun hyvinvointialueet täsmentävät tietojaan. Yhteistyössä hyvinvointialueiden ja järjestelmätoimittajien kanssa THL kehittää sosiaalihuollon seurantaa.  

Sosiaalihuollon seurantarekisterin hyödyt kehittyvät vaiheittain

Rakenteisten tietojen kirjaaminen ja arkistointi tulee pakolliseksi 1.9.2026 mennessä. Kun rakenteinen arkistointi on kattavaa, voidaan tietojen erillistoimituksesta luopua. 

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon kertyvää rakenteista asiakirja-aineistoa hyödynnetään jo siirtymäaikana toisiokäytössä esimerkiksi tutkimukseen ja kehittämiseen. 

Lähivuosina asiakirjojen rakenteinen arkistointi moninkertaistaa seurantarekisterin tietosisällöt. Esimerkiksi palveluprosessien eroja tai palvelutarpeiden vaikutusta palveluiden toteuttamiseen on mahdollista tarkastella. 

THL hyödyntää Sosiaalihuollon seurantarekisteriä myös asiakirjamäärittelyjen kehittämisessä.

Yhteystiedot

Sähköpostit [email protected]

Martta Forsell
Kehittämispäällikkö
puh. 029 524 7974

Susanna Inget-Leinonen
Erikoissuunnittelija
puh. 029 524 7994

Sirpa Lastikka
Erikoissuunnittelija
puh. 029 524 7207

Maija Vakkuri 
Erikoissuunnittelija
puh. 029 524 7338