Sote-tiedonhallinnan kehittämisnäkymiä

Tällä sivulla

Kehitämme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa syntyvien asiakas- ja potilastietojen kirjaamista ja tallentamista valtakunnalliseen arkistointipalveluun yhdenmukaisilla sisällöillä. Tehtävänämme on myös kerätä ja kehittää tilasto- ja rekisteritietojen keruuta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. 

Valtakunnallisia sote-tiedonkeruita ja tiedonhallintapalveluita kehitetään yhtenäisenä kokonaisuutena, jotta strategisten tavoitteiden mukaisesti pystymme vastaamaan sote-uudistuksen alueellisiin ja valtakunnallisiin tietotarpeisiin laadukkaasti ja oikea-aikaisesti. Tietoja tarvitaan laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaspalvelussa, alueellisessa päätöksenteossa ja toiminnan kehittämisessä sekä tutkimuksen tukena.

Tiedonhallinnan kehittämistyön periaatteet: 

  • Kertaalleen kirjatun tiedon hyödyntäminen lakisääteisiin käyttötarkoituksiin,
  • tietojärjestelmien yhteentoimivuus,
  • palveluissa kirjatun tiedon harmonisointi myös toisiokäyttöön sopiviksi,
  • tiedonkeruiden automatisointi, 
  • tiedollisten katvealueiden vähentäminen.

Kanta-palveluiden ja THL:n tilasto- ja rekisteritoiminnan yhteensovittaminen vuosina 2021–2023

Lähivuosina valmistaudumme vastaanottamaan osan nykyisistä tilasto- ja rekisteritiedoista keskitettyinä poimintoina Kanta-palveluista. Tavoitteena on helpottaa kirjaamista ja yksinkertaistaa tietovirtoja.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa kirjatut ja Kanta-palveluihin tallennetut tiedot sovitetaan yhteen vaiheittain THL:n tilasto- ja rekisteritoiminnassa tarvittavien tietojen kanssa. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on luopua vaiheittain erillisistä tiedonkeruista tilastoihin ja rekistereihin niiltä osin, kun tiedot saadaan sote-palveluntuottajilta Kanta-palveluiden kautta.

Yhteensovittamisessa tietosisältöjen määrittelyä ja kirjaamisohjeita yhtenäistetään. Yhtenäisesti kirjattu tieto tukee myös tilastojen ja rekisterien tiedon parempaa laatua. Kertaalleen kirjatun tiedon toisiokäyttö vähentää sote-organisaatioiden työtä, kun tietoja ei tarvitse välittää erikseen tilastoihin ja rekistereihin.

THL tukee ja ohjeistaa sote-toimijoita, jotta käytössä olevat asiakas- ja potilastietotietojärjestelmät saadaan hallitusti toimimaan yhteen kansallisten vaatimusten kanssa. Tietoja kirjaaville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille järjestetään koulutusta muutosten tueksi.

Kanta-palveluiden ja THL:n tilasto- ja rekisteritoiminnan yhteensovittaminen vuosina 2021–2023 (pdf, 424 kt)

Kanta-palveluja kehittämällä entistä yhtenäisempää kansallista sote-tietoa

THL arvioi ja suunnittelee ennakoivasti sosiaali- ja terveydenhuollon Kanta-palvelujen kehittämistä. Kanta-palvelujen kehitystyö on osa laajempaa sote-alan tiedonhallinnan kehittämistä.

THL:n tehtävänä on laatia pidemmän aikavälin suunnitelmaa tiekartaksi, jonka pohjalta tarkennetaan yhteentoimivia tietosisältöjä ja toiminnallisuuksia. 

Ensiö- ja toisiokäytön yhteensovittaminen ja kehittäminen kuuluu THL:n jatkuvaan työhön. 

Kanta-palvelujen seuraavat painopisteet vahvistetaan vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön, THL:n ja Kansaneläkelaitoksen yhteistyönä. 

Kanta-palvelujen painopisteet

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan uudistaminen

Kehitämme sosiaalihuollon tiedonhallintaa suunnitelmallisesti sosiaalihuollon lähtökohdista yhteistyöllä. Esimerkiksi palvelutuotannon toimintaa, tietorakenteita sekä asiakastietojärjestelmien toiminnallisuuksia määritellään yhtenäisiksi muiden viranomaisten sekä sosiaalihuollon asiantuntijoiden kanssa.

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjarakenteista THL kuulee laajasti mm. sote-organisaatioita ja tietojärjestelmätoimittajia sisällöllisestä sekä teknisestä näkökulmasta. Valmiit asiakasasiarakenteet julkaistaan Sosmeta-palvelussa pääosin vuoden 2022 aikana.

Sosmeta-palvelu

Tuemme sote-organisaatioita ja sosiaalihuollon ammattilaisia rakenteisen kirjaamisen käyttöönotossa. Ohjauksessa huomioidaan kirjaamisen yleiset periaatteet ja lisäksi kunkin  palvelutehtävän  erityispiirteet. Kirjaamalla rakenteisesti tiedot voidaan tallentaa Kanta-palvelun Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon.

Sosiaalihuollon toimijoille on julkaistu myös Kanta-palveluiden käsikirja sosiaalihuollon toimijoille, jossa ohjeistetaan esimerkiksi sosiaalihuollon asiakkuuden ja asianhallintaa sekä asiakasasiakirjojen käyttöä.

Kanta-palveluiden käsikirja sosiaalihuollon toimijoille

Myös Omakannan käyttö sosiaalihuollossa mahdollistuu vuoden 2023 alussa. Kun sosiaalihuollon organisaatio tallentaa asiakastiedot Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon, kansalainen saa tiedot myös omaan käyttöönsä.

Asiakastietolaki velvoittaa sosiaalihuollon julkisia palveluntuottajia liittymään Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon palvelutehtävittäin 1.9.2024 alkaen.

Sote-organisaatioiden kannattaa valmistautua hyvissä ajoin tiedonhallinnan muutoksiin toiminnassaan, sosiaalihuollon ammattilaisten kirjaamisessa ja asiakastiedon arkiston käyttöönotossa.

Kanta-palvelujen hyödyntäminen laajenee lähivuosina myös asiakastietojen toisiokäyttöön. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistosta poimittavilla rekisteritiedoilla saadaan tulevaisuudessa vertailukelpoista ja kattavaa tilastotietoa sosiaalihuollosta esimerkiksi palvelujen järjestämisen, kehittämisen tai tutkimuksen pohjaksi. 

Suunnitelman mukaan keskeisimpiä asiakkuustietoja kootaan Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston kautta jo vuodesta 2023 alkaen. Kun palvelunantaja on liittynyt Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttäjäksi, sen ei tarvitse tulevaisuudessa toimittaa tietoja erikseen THL:lle.

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittäminen

Sosiaalihuollon rekisteriuudistus  

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto (kanta.fi)

Konseptoinnit pohjustavat toteutuspäätöksiä 

THL laatii konsepteja erilaisista sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan liittyvistä teemoista, joiden kehittämistä sote-palveluntuottajat ovat esittäneet. THL ja sosiaali- ja terveysministeriö päättävät yhteistyössä konseptin laatimisesta.

Konseptointi tehdään ennen uuden Kanta-palvelun tai niihin liittyvien asiakas- tai potilastietojärjestelmien merkittävän toiminnallisuuden tai sisällön kehittämistä tai päätöstä merkittävästä muutoksesta olemassa olevaan palveluun.

Lisätietoja

sotetiedonhallinta(at)thl.fi