ICF standardurvalen

Det finns 35 ICF-standardurval för bedömning av de vanligaste sjukdomarna, åldrande och arbetsförmåga. Standardurvalen innehåller både ett snävare och ett mer omfattande alternativ.

Utöver de sjukdomsspecifika standardurvalen finns det ett kort allmänt standardurval som passar alla personer, ett standardurval för rehabilitering och omgivningsfaktorer samt en mångsidigare och längre ICF-checklista.

Allmänt standardurval (n=7)

Det skulle vara bra att alltid använda det allmänna standardurvalet som en minimichecklista i praktiska utvärderingssituationer samt tillsammans med alla andra standardurval.

Almänt standardurval (på finska)

Standardurval för rehabilitering (n=30) och kort standardurval för miljöfaktorer (n = 12)

När du behöver ett bredare perspektiv än det allmänna standardurvalet för bedömning av funktionsförmågan, kan du utöver det allmänna standardurvalet även använda de objekt som beskrivs i  standardurvalet för rehabilitering (n=30) och det korta standardurvalet för miljöfaktorer. De visar vilka faktorer som åtminstone bör beaktas oberoende av tidpunkt eller plats för bedömningen.

Standardurval för rehabilitering (på finska)

Kort standardurval för miljöfaktorer (på finska)

Standardurvalen på webbplatsen för ”ICF Research Branch" (på engelska)

Standardurvalen i verktyget ”ICF documentation form" (på engelska)

Användningsområden för ICF-standardurval (på finska)

Utveckling av ICF-standardurval (på finska)