Lättläst information om hur funktionsförmågan bedöms

På den här webbsidan kan klienten och de anhöriga läsa om hur funktionsförmågan bedöms.

Vad är funktionsförmåga?

Din funktionsförmåga visar hur du klarar dig i vardagen. Kan du gå upp för trappor? Hör du då någon talar? Är du nöjd med ditt liv?

Till funktionsförmågan hör till exempel din förmåga att

  • röra dig
  • tänka och förstå
  • ha sociala kontakter
  • planera ditt liv och klara av svåra situationer.

Varför ska din funktionsförmåga bedömas?

För att du skall få en god vård är det viktigt att din funktionsförmåga bedöms.

I bedömningen får du berätta om ditt liv och din vardag. En expert inom hälso- och sjukvården  lyssnar på dina erfarenheter.

Bedömningen hjälper experten att förstå dina behov och att planera rätt vård och service för dig.

Vem deltar då din funktionsförmåga bedöms?

En expert inom hälso- och sjukvården bedömer din funktionsförmåga. Det kan vara till exempel en fysioterapeut eller en ergoterapeut.

Då bedömningen görs kan du ha med dig en anhörig eller andra personer som är viktiga för dig.

Hur bedömer man funktionsförmågan?

Man kan bedöma funktionsförmågan på olika sätt. Experter inom hälso- och sjukvården kan till exempel bedöma din förmåga att gå eller ditt minne.

I bedömningen använder man bland annat

  • frågeformulär
  • uppgifter
  • olika mätningar.

Du får instruktioner på förhand ifall du behöver förbereda dig för bedömningen.

Det är viktigt att du också själv bedömer din funktionsförmåga. Fundera tillsammans med experten på hurdant stöd och hurdan service du behöver.

Efter bedömningen följer experten med din situation. Det kan hända att en ny bedömning görs senare.

Experten ber om ditt tillstånd före bedömningen görs. Du har rätt att säga att du inte vill att man gör en bedömning av din funktionsförmåga.

Under bedömningen samlas det in information om dig. Hur sparas informationen?

Då din funktionsförmåga bedöms samlas det också in information om dig.

Informationen sparas i patientjournalen. Senare kan informationen sparas i ett elektroniskt system.

Du kan begränsa vem som har rätt att läsa informationen om dig. 

Symbolen för lättläst

Symbolen för lättläst

Den här webbsidan uppfyller kriterierna för lätt språk och den har beviljats symbolen för lättläst.