Naisiin kohdistuva väkivalta

Naisiin kohdistuvalla väkivallalla tarkoitetaan kaikkea naisiin tai tyttöihin heidän sukupuolensa vuoksi kohdistuvaa väkivaltaa tai väkivaltaa, joka kohdistuu suhteellisesti useammin naisiin. 

Naisiin kohdistuvaa väkivallan eri muotoja ovat esimerkiksi 

 • seksuaaliväkivalta
 • fyysinen väkivalta
 • henkinen väkivalta
 • vainoaminen
 • kunniaan liittyvä väkivalta
 • avioliittoon pakottaminen
 • sukuelinten silpominen sekä 
 • pakkoabortti ja -sterilisaatio. 

Naisiin kohdistuva väkivalta on merkittävä tasa-arvo-, ihmisoikeus- ja kansanterveysongelma sekä kansainvälisesti että kansallisesti. Määrällisesti eniten naiset kohtaavat pari- ja lähisuhdeväkivaltaa. Väkivaltaa tapahtuu sekä julkisella että yksityisellä elämänalueella.

Istanbulin sopimus torjuu naisiin kohdistuvaa väkivaltaa

Vuonna 2011 hyväksyttiin ensimmäinen eurooppalainen laaja-alainen sopimus, jolla pyritään ehkäisemään ja poistamaan perheessä tapahtuvaa ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.

Tämä Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin sopimus) astui voimaan Suomessa 1. elokuuta 2015.

Istanbulin sopimuksen määräyksillä

 • ehkäistään ja poistetaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa
 • suojellaan perheenjäseniin ja naisiin kohdistuvan väkivallan uhreja ja tarjotaan heille tukipalveluita
 • saatetaan perheessä tapahtuvan tai naisiin kohdistuvan väkivallan tekijät vastuuseen teoistaan
 • edistetään kaikkien naisiin kohdistuvan syrjinnän muotojen poistamista
 • edistetään naisten ja miesten välistä tosiasiallista tasa-arvoa
 • edistetään viranomaisten ja järjestöjen yhteistyötä sopimuksen kattaman väkivallan kitkemisessä.

Suomessa Istanbulin sopimuksen toimeenpanoa koordinoi Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunta NAPE. Sopimuksen toimeenpano on poikkihallinnollista työtä ja sitä tehdään suunnitelmaan perustuen.
Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunta NAPE
Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2022–2025

Lisätietoa