Nuorten välinen väkivalta

Nuorten välisen väkivallan eri muodot ovat vähentyneet viime vuosikymmeninä. Viime aikoina on kuitenkin näkynyt merkkejä nuorten välisen vakavan väkivallan lisääntymisestä: esimerkiksi teräaseella uhkaaminen ja myös niiden käyttäminen tappelutilanteissa on lisääntynyt. Vakava väkivalta on silti edelleen erittäin harvinaista ja keskittyy harvoille nuorille, joille on tyypillisesti kasautunut myös päihde- ja muita ongelmia.

Nuorten kokema väkivalta

Kouluterveyskyselyn (2021) mukaan 16 % peruskoulun 8. ja 9. luokkia käyvistä nuorista oli kokenut fyysistä uhkaa viimeisen vuoden aikana. Mitä vanhemmasta lapsesta on kyse, sitä useammin nuoreen kohdistuvan väkivallan tekijä on ikätoveri. 

Yhdeksännen luokan oppilaille tehdyn Nuorisorikollisuuskyselyn (2020) mukaan nuoriin kohdistivat fyysistä väkivaltaa yleisimmin sisarukset (11 %), kaverit (11 %) tai muut tutut nuoret (7 %). Nuorten seurustelusuhteissa väkivaltaa esiintyy melko harvoin (2 %). Nuorista seitsemän prosenttia raportoi osallistuneensa vuoden aikana tappeluun ja neljä prosenttia pahoinpitelyyn. Kaveriväkivalta kohdistuu useammin poikiin kuin tyttöihin.

Ikätoverien tekemällä väkivallalla on muun väkivallan tavoin kielteisiä seurauksia niin uhrin kuin tekijän mielenterveydelle ja psyykkiselle hyvinvoinnille. Myös koulukiusaaminen on väkivaltaa, jolla on vakavia terveysvaikutuksia. Koulukiusaamisella on yhteys muun muassa nuorten itsetuhoiseen käyttäytymiseen. 

Nuorten välisen väkivallan taustatekijät

Nuorten välisen väkivallan taustalla on sekä yksilö- että ympäristötekijöitä. Nuorten väkivaltaan vaikuttavia yksilötekijöitä ovat mm. 

  • puutteellinen impulssikontrolli
  • sanallisen suoriutumisen ja tunteiden käsittelyn ongelmat
  • päihderiippuvuus.

Nuorten väliselle väkivallalle altistavia ympäristötekijöitä ovat muun muassa 

  • kotona koettu tai muiden perheenjäsenten välinen väkivalta
  • muu kaltoinkohtelu 
  • perheeseen ja ystäväpiiriin liittyvät psykososiaaliset stressitekijät. 

Huume- ja muuhun ammattirikollisuuteen liittyvä väkivalta on ollut Suomessa hyvin vähäistä, mutta järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvä nuorten väkivalta vaikuttaa olevan kasvussa. 

Joissakin yhteisöissä nuorten välisen väkivallan taustalla on perheen, suvun tai klaanin arvostuksen palauttamiseen liittyvän kunniaväkivallan pitäminen hyväksyttävänä.

Lisätietoa