Ikääntyneet ja väkivalta

Ikäihmisten kokema kaltoinkohtelu ja väkivalta jää usein piiloon. Se on uskottua yleisempää, sillä monet lähisuhdeväkivaltaa kohdanneet ikäihmiset eivät puhu kokemastaan.

Millaista ikääntyneisiin kohdistuva väkivalta on?

Lähisuhdeväkivalta ei ole vain fyysistä ja psyykkistä väkivaltaa tai seksuaalista hyväksikäyttöä. Se voi olla myös taloudellista hyväksikäyttöä, hoidon ja avun laiminlyömistä, muuta oikeuksien rajoittamista, loukkaamista ja ihmisarvoa alentavaa kohtelua. Väkivallan tekijänä voi olla perheenjäsen tai muu tuttu ihminen kotona tai laitoksessa.

On tärkeää, että sosiaali- ja terveysalan toimijat levittävät tietoa lähisuhdeväkivallan tunnistamisesta ja uhrien tukemisesta.

Ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun erityispiirteitä

Videolla THL:n tutkimuspäällikkö Minna-Liisa Luoma valottaa ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun erityispiirteitä ja kertoo mitä pitäisi tehdä, jos herää epäilys siitä, että lähimmäinen tai asiakas on kohdannut lähisuhdeväkivaltaa (kesto 2:05, tekstityksen saat päälle videon oikeasta alareunasta).

Ikäihmisten kohtaaman väkivallan riskitekijöitä

Esimerkiksi ikä, sukupuoli tai sosiaalinen status eivät suojaa kaltoinkohtelulta. On kuitenkin löydetty joitain riskitekijöitä, jotka kärjistyessään voivat johtaa kaltoinkohteluun tai jopa väkivaltaan, muun muassa

  • ikäihmisen, hänen puolisonsa tai muun läheisensä toimintakykyä ja elämänhallintaa heikentävät sairaudet
  • ikäihmisen, hänen puolisonsa tai muun läheisensä alkoholin tai päihteiden väärinkäyttö
  • hoitajan tai hoidosta vastuussa olevan henkilön uupuminen, tietämättömyys ja osaamattomuus
  • taloudellinen tai asumiseen liittyvä riippuvuus.