Vahvista osallisuutta pienillä teoilla

Ihmiset ja lumiukko

Osallisuus on tunne siitä, että ihminen kuuluu johonkin, esimerkiksi perheeseen tai yhteiskuntaan.

Osallisuus on myös sitä, että voi vaikuttaa asioihin.

Voit miettiä osallisuutta esimerkiksi seuraavien lauseiden avulla.

 • Saan olla oma itseni.
 • Minua arvostetaan.
 • Voin vaikuttaa omaan elämääni.
 • Voin vaikuttaa yhteisiin asioihin.
 • Uskon omiin mahdollisuuksiini.

Miten voin lisätä osallisuutta?

Voit lisätä omaa osallisuuttasi monilla eri tavoilla. Voit myös auttaa muita tuntemaan, että heitä arvostetaan ja että he voivat vaikuttaa.

Esimerkiksi näiden vinkkien avulla voit lisätä osallisuutta.

 • Tee pieniä tekoja, joilla on merkitystä. Voit esimerkiksi auttaa ihmisiä, jotka tarvitsevat apua.
 • Mene mukaan yhteisöön, jossa viihdyt. Se voi olla esimerkiksi harrastusryhmä tai ystäväporukka. Huomioi kuitenkin rajoitukset koronavirusaikana. 
 • Osallistu sellaisen järjestön toimintaan, joka tekee sinun mielestäsi tärkeitä asioita.
 • Muista kiittää ja kehua. Anna toisille hyvää palautetta. Kehu tuttuja ja tuntemattomia.

Miksi osallisuus on tärkeää?

Osallisuus lisää hyvinvointia.

Voit hyvin, kun kuulut yhteisöön ja voit vaikuttaa omaan elämääsi. Tunnet, että elämälläsi on merkitys.

Kun toimit yhdessä muiden kanssa, voit oppia uusia asioita ja auttaa muita. Voitte yhdessä vaikuttaa yhteiskuntaan.

Osallisuuden kokemuksen mittaaminen

Millainen yhteiskunta tukee osallisuutta?

Hyvässä yhteiskunnassa ihmiset kokevat, että heihin luotetaan. Silloin voi myös itse luottaa yhteiskuntaan.

Ihmisten täytyy voida osallistua päätöksentekoon. Heillä pitää olla vapaus toimia yhdessä muiden kanssa.

Yhteiskunta voi vahvistaa osallisuutta monilla eri tavoilla. Yhteiskunta voi

 • huolehtia peruspalveluista, kuten terveydenhoidoista
 • tarjota kaikille koulutusta
 • tukea taloudellisesti ihmisiä, joilla ei ole tarpeeksi rahaa elämiseen
 • tarjota paikkoja, joissa ihmiset voivat tavata toisiaan

Osallisuuden edistäminen
Mitä osallisuus on? (THL 2017)

Selkotunnus

Selkokielen tunnus

 

Tämä verkkosivu täyttää selkokielen kriteerit ja sille on myönnetty selkotunnus.