Henkilökohtaisen avun keskukset

Suomessa toimii henkilökohtaisen avun keskuksia, jotka tarjoavat erityisesti tukea ja neuvontaa asiakkaille, joilla on henkilökohtainen apu työnantajamallilla. Keskukset tarjoavat avustajavälitystä sekä neuvontaa ja ohjausta henkilökohtaiseen apuun liittyvissä kysymyksissä. Osa keskuksista hoitaa myös työnantajuuteen liittyviä velvoitteita vaikeavammaisen työnantajan puolesta ja järjestää koulutusta vammaisuudesta tai henkilökohtaisena avustajana toimimisesta.

Kainuun hyvinvointialue

Kainuun henkilökohtaisen avun neuvonta

Keski-Suomen hyvinvointialue

Henkilökohtaisen avun keskus (HAVU-keskus) 

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Henkilökohtaisen avun keskus (Keusote)

Kymenlaakson hyvinvointialue

Henkilökohtainen apu (Kymenlaakson hyvinvointialue)

Lounais-Suomen Avustajakeskus

Lounais-Suomen Avustajakeskus tarjoaa ohjausta, neuvontaa ja koulutusta henkilökohtaiseen apuun liittyen sekä avustajien välitystä Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella.
Lounais-Suomen Avustajakeskus

Pirkanmaan hyvinvointialue

Yksikkö on osa Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskusta. Yksikkö tarjoaa henkilökohtaisen avun ohjaus- ja neuvontapalveluita Pirkanmaalla henkilökohtaisen avun eri järjestämistavoissa (työnantajamalli, palveluseteli ja ostopalvelu). Lisäksi yksikkö toimii avustajien palkanmaksun sijaismaksajana työnantajamallissa. 
Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskus (Pirha.fi)

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen, Siun soten Avustajakeskus toteuttaa vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palvelua.  Asiakkaamme ovat vaikeavammaisia henkilöitä. Yksikkömme palvelee koko Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta. Palveluinamme ovat oma avustajatoiminta sekä työnantajamallin ohjaus- ja neuvontapalvelu sekä sijaismaksajapalvelu.

Olemme aktiivisesti mukana henkilökohtaisen avun palvelun kehittämistyössä sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla.  Verkostotyömme koostuu erilaisista yhteistyökumppaneista ja asiakkaiden lähiverkostosta. Kuulumme myös laajempiin alueellisiin ja valtakunnallisiin verkostoihin, kuten Itä-Suomen Avustajakeskus-verkosto sekä Assistentti.infon avustajajaosto sekä sijaismaksajafoorumi.

Oma avustajapalvelu

Avustajapalvelu toteuttaa palvelua koko Siun soten toiminta-alueella vammaispalvelun viranhaltijan myöntämän palvelupäätöksen mukaisesti. Asiakkaan saama palvelu on määritetty yksilöllisen tarpeen mukaisesti huomioiden asiakkaan kokonaistilanne sekä arjen muu tuki. Asiakkaalle myönnetty palvelu voi kohdentua kodin askareissa avustamiseen, asiointiapuun, virkistystoimintaan sekä harrastamiseen, opiskeluun tai työhön. Palvelua koordinoi kaksi palvelukoordinaattoria ja alueella työskentelee 6 aluetiimiä, joiden kautta avustajapalvelua toteutetaan hyvinvointialueelle asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Työnantajamallin ohjaus- ja neuvontapalvelu sekä sijaismaksajapalvelu

Ohjaus- ja neuvontapalvelua toteuttaa 5 sosiaaliohjaajaa, jotka auttavat ja tukevat vaikeavammaista henkilöä henkilökohtaisen avun työnantajuudessa. Hoidamme vaikeavammaisen työnantajan valtuuttamana myös heidän avustajien palkanmaksun sijaismaksajapalveluna Oima-ohjelman kautta. Työnantajuuden tuki sisältää asiakkaan tarpeen mukaisesti toteutettavaa apua, kuten ensiohjausta, rekrytointiapua, tukea arjen erityistilanteissa (mm. lomauttaminen, ristiriidat, irtisanomiset) sekä sijaisvälitystä. Järjestämme myös työnantajuuden-koulutusta osana työnantajuuden tukea sekä ryhmäkoulutuksena että verkkokoulutuksena sekä avustajien vertaistukea ryhmätoimintana.

Siun Soten henkilökohtaisen avun avustajakeskus

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella toimii henkilökohtaisen avun keskus.
Henkilökohtaisen avun keskus (Pohde)

Päijät-Hämeen henkilökohtaisen avun keskus Apuri

Päijät-Hämeen henkilökohtaisen avun keskus Apurin toimialueena Asikkala, Hartola , Heinola, Hollola,  Iitti,  Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä.
Päijät-Hämeen henkilökohtaisen avun keskus APURI