Kontaktuppgifter

THL

THL ansvarar för planeringen och genomförandet av undersökningen Hälsosamma Finland. 

Ytterligare information om undersökningen

E-post: tervesuomi(at)thl.fi

Huvudforskare i undersökningen Hälsosamma Finland: docent, teamchef Annamari Lundqvist
Ansvarig läkare för undersökningen Hälsosamma Finland: överläkare Lara Lehtoranta
Koordinering av enkätundersökningsdelen: utvecklingschef Suvi Parikka

E-post: tervesuomi(at)thl.fi