Bekanta dig med tidigare undersökningar

I undersökningen Hälsosamma Finland fortsätter Institutet för hälsa och välfärd (THL) sin långa tradition av befolkningsundersökningar. I undersökningen kombineras den tidigare enkätundersökningen FinSote och undersökningen om hälsa, välfärd och social- och hälsovården FinHälsa.