Delta i undersökningen

Datainsamlingen av undersökningen Hälsosamma Finland 2023-2024 som genomfördes i samarbete mellan THL och kommunerna har avslutats. Tack till alla som deltog i undersökningen!

Hur svarar jag på enkäten?

Enkäten kan besvaras på webben eller på en pappersblankett. Vi ber dig i första hand att fylla i enkäten på webben, men om du önskar kan du få enkäten i pappersform. I så fall kontakta oss via e-post tervesuomi(at)thl.fi.

Webbenkäten kan besvaras på fyra olika språk: finska, svenska, engelska eller ryska. 

På pappersblanketten finns anvisningar om hur enkäten besvaras och postas. Det kostar inget att returnera pappersblanketten.

Vem kan delta?

Deltagarna i undersökningen Hälsosamma Finland har valts genom ett slumpmässigt urval ur Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas uppgifter. De personer som valts ut för undersökningen bildar en miniatyr av Finlands befolkning. Andra personer än de som valts ut kan inte delta i undersökningen. Vi vill höra vad just du tänker och tycker

Resultaten från undersökningen hjälper till att rikta åtgärder dit de behövs mest. På så sätt kan man bäst ta hand om befolkningens hälsa och välfärd. 

Hur länge tar det att besvara enkäten och vilken typ av frågor ställs på blanketten?

Det tar ungefär 30 minuter att svara på enkäten. Frågorna är inte svåra. De berör det dagliga livet, till exempel matvanor, motion och användningen av tjänster. Det är möjligt att ta en paus i svarandet. 

Vid behov skickas enkätblanketten ut på nytt

Vi väntar ett svar inom en viss tid, och därefter skickar vi ett nytt brev och blanketter. Man behöver alltså inte oroa sig för att blanketten eller webbkoderna till enkäten ska försvinna.

Vi förstår att alla inte kan besvara enkäten. Om du inte kan eller vill delta i undersökningen, informera oss om detta.

Det är säkert att delta

Institutet för hälsa och välfärd, THL, är en myndighet som förvarar och behandlar information konfidentiellt och med iakttagande av tystnadsplikten och personuppgiftslagen. Alla personer som samlar in och behandlar uppgifterna har tystnadsplikt. Webbenkäten har en skyddad förbindelse så att uppgifterna inte läcker ut till obehöriga. Inga enskilda deltagare kan identifieras i resultaten.

Ytterligare information om undersökningen

E-post: tervesuomi(at)thl.fi

Kontaktuppgifter

E-post: tervesuomi(at)thl.fi