Personaldimensioneringen inom barnskyddets sociala arbete i oktober 2023

Överskridningar i maximiantalet klienter per arbetstagare är fortfarande vanliga

Maximiantalet klienter per socialarbetare inom barnskyddet överskreds i 15 välfärdsområden i oktober 2023.

Det lagstadgade maximiantalet klienter – 35 barn – överskreds hos 16 procent av socialarbetarna inom barnskyddet i hela landet, medan motsvarande siffra i april 2023 var 20 procent. I själva verket har situationen knappast förbättrats, utan förändringarna i siffrorna beror på att Vanda-Kervo nu i statistiken har koncentrerat överskridningarna till endast en anställd.

I oktober hade socialarbetarna i genomsnitt 31 klienter, lika många som antalet klienter i april ett halvt år tidigare. Även antalet klienter och personalresurserna är oförändrade i hela landet.

Antalet klienter per arbetstagare var särskilt stort i Päijänne-Tavastland, Vanda-Kervo, Österbotten och Birkaland.

Överskridningarna i antalet klienter förklarades bland annat av ändringarna i uppgiftsbeskrivningarna till följd av inledandet av välfärdsområdena och att utjämningen av antalet klienter till följd av det fortfarande pågick för de anställda.

Det maximala antalet klienter överskreds inte i följande sju områden: Södra Karelen, Helsingfors, Östra Nyland, Kajanaland, Mellersta Finland, Mellersta Nyland och Kymmenedalen.

Uppgifterna samlades in från välfärdsområdena i oktober 2023. Statistiken som baserar sig på uppgifter från välfärdsområdena följer upp hur personaldimensioneringen inom barnskyddets sociala arbete genomförs i april och oktober.

Ladda ner hela statistikrapporten (på finska)

Andelen socialarbetare inom barnskyddet vars klientantal överskred det lagstadgade antalet klienter på 35, situationen 10.10.2023 enligt välfärdsområde.

Tabeller

Indikatorer i Sotkanet

Bakgrundsinformation

Statistikbeskrivning

Statistiken över personaldimensioneringen inom barnskyddets sociala arbete innehåller uppgifter om hur personaldimensioneringen inom barnskyddets sociala arbete förverkligas på uppföljningsdagen. I statistiken följs både antalet socialarbetare hos vilka maximiantalet klienter överskrids och klientmedeltalet i de olika välfärdsområdena.

Statistiken utarbetas utifrån uppgifter från välfärdsområdena. Uppgifterna samlades in för första gången i november 2022. Statistiken publiceras i fortsättningen halvårsvis i juni och december.

Källa

Lastensuojelun sosiaalityön henkilöstömitoitus lokakuussa 2023
Personaldimensioneringen inom barnskyddets sociala arbete i oktober 2023
Child welfare - adequacy of personnel in social work in October 2023

Statistikrapport 69/2023, 12.12.2023
Finlands officiella statistik, Personaldimensioneringen inom barnskyddets sociala arbete. THL. FOS-logo

Ytterligare information

Martta Forsell
tfn 029 524 7974

Tuula Kuoppala
tfn 029 524 7234

e-post: [email protected]