Barn, unga och familjer

Statistik om ämnet

Varje år samlar THL in uppgifter om barn och ungdomar som omfattas av stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård och om barn och ungdomar som placerats utanför hemmet. Dessutom samlas uppgifter in om småbarnspedagogik och om underhåll och vårdnad av barn samt utredning av faderskap.

Uppgifter om uppfostrings- och familjerådgivningsbyråernas verksamhet har samlats in genom separata utredningar ungefär vart femte år.

STATISTIK- OCH INDIKATORBANKEN SOTKANET.FI

PÅ VÅR WEBBPLATS

Barn, unga och familjer
Sidan innehåller information för anställda som arbetar med barn, unga och familjer och för ledning och beslutsfattare.

Enkäten Hälsa i skolan
Undersökning av de ungas levnadsförhållanden som genomförs vartannat år.

Nuorten elinolot -årsbok om ungas levnadsförhållanden (på finska)
Gemensam publikation av THL, nätverket för ungdomsforskning (Nuorisotutkimusverkosto) och Delegationen för ungdomsärenden.