Sexuell och reproduktiv hälsa

Statistik om ämnet

THL tar fram mångsidig information om den sexuella och reproduktiva hälsan. Register, statistik och enkäter skapar tillsammans en omfattande bild av den sexuella och reproduktiva hälsan i Finland.

Registren används i stor omfattning inom forskningen, och de insamlade uppgifterna finns i elektronisk form huvudsakligen från och med 1980-talet. Registren används också i många samarbetsprojekt.

På vår webbplats

Läkemedelsbehandling och graviditet
Syftet med projektet är att utreda användningen av läkemedel under graviditet