Aborter och steriliseringar

Alla hälso- och sjukvårdsenheter som utför aborter och steriliseringar ska anmäla varje utfört ingrepp till THL. Anmälan om ett utfört ingrepp ska enligt lag tillställas THL inom en månad efter ingreppet.

THL inte tar emot AB4- och ST2-blanketter i pappersformat. Blanketter måste skickas till THL antingen med en elektronisk nätblankett eller med ett dataurval direkt ur sjukhusets databas. Hälsovårdens enhet får sin organisationsspecifika adresslänk till den elektroniska blanketten från THL.

Lagen om avbrytande av havandeskap förnyades 1.9.2023.
Mer information om reformen
Alla abort- och steriliseringsblanketter

Blanketter som ska skickas till THL (från den 1 september 2023)

Blankett AB 4 + ST 2 – Anmälan om avbrytande av havandeskap och/eller sterilisering (pdf 373 kb) 

Om ingreppet har genomförts före den 1 september 2023 kommer det att anmälas till THL med den gamla blanketten AB4 eller ST2.
Gamla formulär (giltiga till 31 augusti 2023)

Frågor om blanketterna:

Anna Heino
tfn 029 524 7177

Mika Gissler
tfn 029 524 7279

e-post: [email protected]

Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Abort- och steriliseringsregistret
PB 30
00271 Helsingfors

Statikens webbplats

På vår webbplats

Alla ABST-blanketter
Blanketter som hänvisar till åtgärder i sin helhet