Aborter

Kvalitetsbeskrivningen för statistiken över aborter innehåller en bedömning av hur tillförlitlig statistiken är och hur väl den lämpar sig för olika användningsändamål.

Statistikens webbplats