Hemvård

En äldre kvinna sitter vid kaffebordet och tittar ut.

Sidans innehåll

Det nationella målet är att en äldre person ska kunna bo i sitt eget hem så länge som möjligt, till och med till slutet av sitt liv. När en människa behöver vård och omsorg får hon den hemma eller i en hemlik boendemiljö. 

Ofta består hemvården och annat stöd i hemmet av tjänster som produceras av offentliga och privata aktörer samt organisationer. Ett nätverk av yrkespersoner, närstående och frivilliga kan förverkliga en äldre människas önskan att bo i sitt eget hem.

Om det inte är möjligt att bo hemma även med hemvårds tjänster, är gemenskapsboende, familjevård och serviceboende med heldygnsomsorg alternativa former för att organisera boende, vård och omsorg. Vård och omsorg får tillhandahållas med långvarig institutionsvård endast om det finns medicinska skäl eller skäl som har samband med patientsäkerheten. 

Största delen av de äldre bor hemma

Största delen av de äldre bor hemma självständigt och behöver inte hemvårdstjänster. År 2022 omfattades cirka 15 procent av personerna som fyllt 75 år av regelbunden hemvård.
Mer statistik om äldreservice i Sotkanet
Databasrapporter och statistikrapporter om hemvård

Hemvårdens klienter behöver ett brett utbud av hjälp

Personerna som vårdas hemma blir allt äldre och behöver flera typer av hjälp och stöd. 81 procent av klienter som får regelbunden hemvård använder stora mängder av hemvårds tjänster. Nästan en av fem klienter fick tre eller flera hembesök per dag.

Det dagliga antalet klienter inom hemvården har ökat de senaste åren. I 2021 var antalet hemvårdspersonal 17 000 varav 74 procent närvårdare eller primärskötare och tolv procent sjukskötare eller hälsovårdare.

Anordnandet av högklassig hemvård förutsätter tillräckliga resurser, förnyandet av arbetssätt och kompetent ledarskap.

Läs mer på finska: Kotihoito 2022: Kotihoidon käynti- ja asiakasmäärä väheni vuonna 2022 (Julkari)

Hurdant stöd behöver en äldre person hemma?

Äldre personers boende hemma stöds av

 • hemvård
 • stödtjänster
 • säkerhetstjänster
 • hjälp av anhöriga och närstående
 • familjevård
 • frivilligarbetare 
 • teknologiska lösningar

Dessutom kan en äldre person behöva

 • ändringsarbeten i hemmet och hjälpmedel
 • dagcenterverksamhet
 • mobila, elektroniska och distanstjänster
 • intervall- och rehabiliteringsperioder samt fysioterapi
 • tjänster av läkare, minnesskötare och socialarbetare
 • vård i livets slutskede

En del äldre behöver hjälp på natten och veckosluten. Hjälp behövs också för plötsliga och oförutsedda situationer. Man kan förbereda sig på dessa genom att se till att

 • det finns social-, hälso- och rehabiliteringstjänster som är nära och lättillgängliga dygnet runt
 • tillfälliga hjälpande instanser är kopplade till servicehelheten
 • det finns teknik som gör det lättare att svara på hjälpbehovet och förebygger farliga situationer. 

Med hjälp av teknik kan man stödja självständighet, välbefinnandet, säkerhet och trygghet för äldre som bor hemma. Till exempel har användningen av passerkontroll- och övervakningsanordningar samt dörrvakter etablerats på många områden.
Läs mer på finska: Teknik stöder klientens självständighet, trygghet och säkerhet i hemvården (Julkari)

Införande av teknik som främjar hemvård och äldre personers boende hemma genomförs  i programmet Teknologi för hemmaboende seniorer (KATI).
KATI-programmets webbplats

Att bo hemma när man blir äldre

Om du behöver stöd för hemmaboendet börja med att kontakta socialvården i din kommun. Du får rådgivning och information om tjänster.

Mer information om tjänster som utförs hemma (Suomi.fi)

Stöd för frontveteraner som bor hemma

Välfärdsområden ska ordna alla nödvändiga tjänster som stöder boende hemma för frontveteranerna. Det reserverade anslaget omvandlades till ett förslagsanslag som garanterar att pengarna räcker till. 

Frontveteranernas tjänster som stöder boendet i hemmet lagstadgade (Statskontoret)