Henrik Elonheimo

Virkanimike: Kehittämispäällikkö
Puh: 029 524 6025
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • Rikosten ja riitojen sovittelu
 • Restoratiivinen oikeus
 • Kriminologia, rikollisuuden tutkimus

Päätehtävät

Rikosten ja riitojen sovittelun valtakunnallinen koordinointi ja kehittäminen

Koulutus

 • Dosentti (kriminologia), Helsingin yliopisto, 2021
 • Dosentti (kriminologia ja restoratiivinen oikeus), Turun yliopisto, 2013
 • Oikeustieteen tohtori, Turun yliopisto, 2010
 • Oikeustieteen maisteri, Turun yliopisto, 1999
 • Master of Sociology of Law, International Institute for the Sociology of Law, 1998

Työkokemus

 • Kehittämispäällikkö, THL, 2017 –
 • Päätoimittaja, Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention (Nordic Journal of Criminology), 2015 – 2018
 • Tutkijatohtori, oikeustieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto, 2015 – 2018
 • Vieraileva tutkija, Institute of Criminology, University of Cambridge, 2015 – 2016
 • Vieraileva tutkija, The Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement (NSCR), 2014 – 2015
 • Tutkija, Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus, Turun yliopisto, 2013 – 2015
 • Tutkijatohtori, oikeustieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto, 2010 – 2013
 • Tohtorikoulutettava, oikeustieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto, 2008 – 2010

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • englanti (erinomainen)
 • ruotsi (hyvä)
 • saksa (tyydyttävä)
 • espanja (tyydyttävä)

Edustukset

 • Rikosasioiden sovittelun neuvottelukunta
 • Kriminologia-lehden toimitusneuvosto

Julkaisuja

Talaslahti T, Ginters M, Palm A, Kautiainen H, Vataja R, Elonheimo H, et al. (2024) Suicides in Degenerative Neurocognitive Disorders and Traumatic Brain Injuries. European Psychiatry.

Palm A, Talaslahti T, Vataja R, Ginters M, Kautiainen H, Elonheimo H, et al. (2023) Antipsychotic Use and Mortality in Persons with Alcohol-related dementia or Wernicke-Korsakoff Syndrome: a nationwide register study in Finland. Journal of Clinical Medicine, 12(13), 4263.

Elonheimo H & Leivonen A (2023) Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2022. Tilastoraportti 63/2023. Suomen virallinen tilasto. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Ginters M, Talaslahti T, Palm A, Kautiainen H, Vataja R, Elonheimo H, et al. (2023) Criminal Behaviour after Diagnosis of a Neurocognitive Disorder: A Nationwide Finnish Register Study. The American Journal of Geriatric Psychiatry.

Elonheimo H & Kuoppala T (2022) Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021. Tilastoraportti 31/2022. Suomen virallinen tilasto. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Peltonen P, Haavisto V, Heinonen H, Elonheimo H (2022) Suomalaisen sovittelun tila ja mahdollisuudet: SUSTIMA-hankkeen loppuraportti. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:30, Valtioneuvoston kanslia, Helsinki.

Rissanen E, Kuvaja-Köllner V, Elonheimo H, et al. (2022) The long-term cost of childhood conduct problems: Finnish Nationwide 1981 Birth Cohort Study. The Journal of Child Psychology and Psychiatry, 63:6, 683-692. 

Talaslahti T, Ginters M, Kautiainen H, Vataja R, Palm A, Elonheimo H, et al. (2022) Crime, mortality and neurocognitive disorders: A nationwide register study in Finland. International Journal of Methods in Psychiatric Research. 

Tiiri E, Uotila J, Elonheimo H, et al. (2022) Bullying at 8 years and violent offenses by 31 years: the Finnish nationwide 1981 birth cohort study. European Child & Adolescent Psychiatry.

Elonheimo H & Kuoppala T (2021) Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2020. Tilastoraportti 26/2021. Suomen virallinen tilasto. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Talaslahti T, Ginters M, Kautiainen H, Vataja R, Elonheimo H, et al. (2021) Criminal Behavior in the Four Years Preceding Diagnosis of Neurocognitive Disorder: A Nationwide Register Study in Finland. The American Journal of Geriatric Psychiatry, 29:7, 657-665.

Elonheimo H (2020) Rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelun siirtäminen oikeusministeriön hallinnonalalle. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työpaperi 31/2020.

Elonheimo H (2020) Sovittelun toimialueiden tarkasteluryhmän raportti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työpaperi 10/2020.

Elonheimo H & Kuoppala T (2020) Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2019. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tilastoraportti 40/2020. 

Flinck A & Elonheimo H (2020) Sovinnon mahdollistajat vaativassa vapaaehtoistyössä: Vapaaehtoissovittelijoiden kokonaisohjelma. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ohjaus 5/2020.

Saarholm J & Elonheimo H (2020) Sovittelu – vaikuttava tapa lasten ja nuorten kohtaamiseen ja konfliktien käsittelyyn. Teoksessa Heino, Tarja (toim.) Mikä auttaa? Tutkimusperustaiset ja käytännössä toimivat työmenetelmät teininä sijoitettujen lasten hoidossa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 12/2020, 159-169.

Elonheimo H & Kuoppala T (2019) Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tilastoraportti 24 / 2019.

Hynynen E & Elonheimo H (2019) Lähisuhdeväkivallan sovittelu aktiivisessa kehitysvaiheessa. Haaste. Asiantuntevasti rikoksentorjunnasta ja kriminaalipolitiikasta, 2/2019, 26-28.

Elonheimo H & Kuoppala T (2018) Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2017. Tilastoraportti 28 / 2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Elonheimo H (2017) Kolmas tie: restoratiivinen oikeus ja rikosten sovittelu. Teoksessa Kari Enqvist, Ilari Hetemäki & Teija Tiilikainen (toim.): Kaikki vapaudesta. Helsinki: Gaudeamus & Tieteellisten seurain valtuuskunta, 157-171.

Elonheimo H, et al. (2017) Comparing criminal careers across three national cohorts: Finland, Denmark, and the Netherlands. Teoksessa Blokland A & van der Geest V (toim.) The Routledge International Handbook of Life-Course Criminology. Routledge, 140-155.

Elonheimo H, et al. (2017) Crime and mortality in a population-based nationwide 1981 birth cohort: Results from the FinnCrime Study. Criminal Behaviour and Mental Health. 27:1, 15–26.

Brunstein Klomek A, Sourander A, Elonheimo H (2015) Bullying by peers in childhood and effects on psychopathology, suicidality, and criminality in adulthood. The Lancet Psychiatry, 2:10, 930-941.

Elonheimo H (2014) Evidence for the Crime Drop: Survey Findings from Two Finnish Cities between 1992 and 2013. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 15:2, 209-217.

Elonheimo H, et al. (2014) Criminal Offending among Males and Females between Ages 15 and 30 in a Population-Based Nationwide 1981 Birth Cohort – Results from the FinnCrime Study. Journal of Adolescence, 37: 1269-1279.

Elonheimo H, et al. (2011) Generic and Crime Type Specific Correlates of Youth Crime. A Finnish Population-Based Study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 46:9, 903-914.

Elonheimo H (2010) Nuorisorikollisuuden esiintyvyys, taustatekijät ja sovittelu. Turun yliopiston julkaisuja, Annales Universitatis Turkuensis, C 299, Turku. Väitöskirja.

Flinck A & Elonheimo H (2010) Perhe- ja lähisuhdeväkivallan sovittelu – mahdollisuuksia ja rajoituksia. Teoksessa Poikela E (toim.) Sovittelu. Ristiriitojen kohtaamisesta konfliktien hallintaan. Jyväskylä: PS-kustannus, 109-131.

Elonheimo H, et al. (2009) Psychosocial Correlates of Police-Registered Youth Crime. A Finnish Population-Based Study. Nordic Journal of Psychiatry, 63:4, 292-300.

Elonheimo H, et al. (2007) Police-Registered Offenses and Psychiatric Disorders Among Young Males. The Finnish “From a Boy to a Man” Birth Cohort Study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 42:6, 477-84.

Elonheimo H (2004) Restoratiivinen oikeus ja suomalainen sovittelu. Oikeus, 2/2004, 179-199.

Elonheimo H (2002) Turun nuorten rikollisuus kyselyjen valossa. Teoksessa Kivivuori J (toim.) Nuoret rikosten tekijöinä ja uhreina. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 188, 108-118.

Elonheimo H (1999) Understanding Organizational Wrongdoing. University of Turku. Publications of the Faculty of Law. Criminal Law and Judicial Procedure, Series B:15.

Lisätietoa verkossa