Matleena Huittinen

Virkanimike: Suunnittelija
Puh: 029 524 7112
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • Viestintä ja verkkopalvelut
 • Tapahtumat
 • Projektikoordinointi

Päätehtävät

 • Barnahus-hankkeen viestintä (verkostokirje, verkkosivut, sosiaalinen media, videot)
 • Barnahus-verkkokoulun ylläpito ja kehittäminen tiimin tuella
 • Tapahtumien ja koulutusten järjestämiseen liittyvät tehtävät

Koulutus

 • 2018, valtiotieteiden maisteri, sosiologia, Helsingin yliopisto

Työkokemus

 • 2020–, suunnittelija, Barnahus-hanke, Väkivallan vastaisen työn osaamiskeskittymä, Erityispalvelut -yksikkö, THL
 • 2019, tutkija, STM:n tilaama selvitys (ks. julkaisut) & FinLapset-kyselytutkimus, Lapset, nuoret ja perheet -yksikkö, THL
 • 2016–2018, osa-aikainen projektiassistentti, LAPE-hanke, Lapset, nuoret ja perheet -yksikkö, THL
 • 2016, korkeakouluharjoittelija, LASTA-hanke, Lapset, nuoret ja perheet -yksikkö, THL

Julkaisuja

Huittinen, Matleena (2019) Lapsiin ja nuoriin kohdistuvien väkivaltaepäilyiden tutkiminen lapsen edun mukaisesti : Selvitys poliisin ja perhekeskustoiminnan näkökulmasta. THL Työpaperi 21/2019.