Tanja Hirschovits-Gerz

Virkanimike: Hankepäällikkö
Puh: 029 524 7954
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • Lastensuojelun sosiaaliset innovaatiot
 • Nuorten palveluiden kehittäminen ja osallisuuden edistäminen
 • Osallisuuden edistäminen, kokemusasiantuntijatoiminta Suomessa
 • Verkostoiva yhteistyö ja yhteiskehittäminen
 • Päihteet ja päihdetyön kehittäminen sekä palvelujärjestelmän tutkimus
 • Koulutus- ja opetustyö

Päätehtävät

 • Hankepäällikkö Sosiaaliset Innovaatiot Lastensuojelussa, SOILA -koordinaatiohanke 2/2023 alkaen
 • Projektipäällikkö Yhdessä aikuisuuteen – Elämässä Eteenpäin (YEE) –hanke 2020–2023. Lastensuojelun jälkihuollon ja ilman huoltajaa maahan alaikäisen tulleiden aikuistuvien nuorten osallisuuden, yhdenvertaisen tuen ja palveluiden kehittäminen. YEE jatkuu 5/2023 saakka

Koulutus

 • Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 2022
 • Lähiesimiestutkinto 2021
 • Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto 2019
 • Yhteiskuntatieteen tohtori, sosiaalipsykologi 2014
 • Pedagoginen pätevyys 2009
 • Yhteiskuntatieteen maisteri 2008
 • Sairaanhoitaja 1996

Työkokemus

 • Projektipäällikkö, Yhdessä aikuisuuteen – Elämässä Eteenpäin (YEE) –hanke 2020–2023, THL
 • Erikoissuunnittelija, aluekoordinaattori 1/2015–1/2021. Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke Sokra, THL 
 • Erikoissuunnittelija, 6 kk työn kierto 2018, THL. Hallituksen Palvelut asiakaslähtöiseksi  -kärkihankkeen osatoiminnan, asiakkaiden osallistumisen toimintamallin jalkautus ja jatkokehittäminen. 
 • Tutkija 2014–2015, päihteet ja riippuvuudet –yksikkö, THL. Suomen Akatemian Päihteet Mielessä tutkimushanke. Päihde- ja mielenterveyspalveluiden integraation vaikutusten tutkiminen rekisteriaineistojen avulla.
 • Projektisuunnittelija 2013–2014. Verkottaja-hanke, A-klinikkasäätiön kehittämisyksikkö.
 • Väitöskirjatutkija ja opettaja 2009–2013, Tampereen yliopisto.
 • Projektisuunnittelija 2010–2012, Mieli-HUUKO-hanke, A-klinikkasäätiö.
 • Tutkija 2010–2011 Rahapeliongelmaisten tyypittelyä koskeva haastattelututkimus Alkoholitutkimussäätiö, A-klinikkasäätiö.
 • Projektipäällikkö 2004˗2006, ehkäisevän päihdetyö, Elämä on parasta Huumetta ry
 • Sairaanhoitaja 1996-2014. Malmin sairaalan päivystyspoliklinikka, Helsingin kaupunki; sosiaalipäivystys, Helsingin kaupunki;  Nuorisopsykiatria, HUS;  Kurvin huumepoliklinikka, Diakonissalaitos. 

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • englanti (tyydyttävä)
 • ruotsi (hyvä)
 • saksa (hyvä)

Edustukset

Vuoden 2021 päihdesairaanhoitaja

Julkaisuja

Muualla palvelussa

Asiakasosallisuus palvelujärjestelmässä
Kokemusosaaminen
Verkostoiva työ
Yhdessä aikuisuuteen – Elämässä Eteenpäin -hanke

Lisätietoa

LinkedIn  
Twitter
Innokylä