Johanna Hietamäki

Johanna Hietamäki

Virkanimike: Erikoistutkija
Puh: 029 524 7990
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • lähisuhdeväkivallan tutkimus
 • turvakotitutkimus
 • arviointitutkimus

Päätehtävät

Koulutus

 • 2023. Sosiaalityön dosentti, erityisesti lähisuhdeväkivallan tutkimus, Itä-Suomen yliopisto
 • 2015. Yhteiskuntatieteiden tohtori, sosiaalityö, Jyväskylän yliopisto
 • 2005. Yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiaalityö, Jyväskylän yliopisto
 • 1993. Sosiaaliohjaaja, Seinäjoen sosiaalialan oppilaitos

Työkokemus

 • 2023– . Vieraileva tutkija, Itä-Suomen yliopisto
 • 10/2017– . Erikoistutkija, Valtion muut erityispalvelut -yksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • 2015–9/2017. Erikoistutkija, Lapset, nuoret ja perheet -yksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • 4/2014–4/2015. Osa-aikatyö administrator, European Social Work Research Association (ESWRA)
 • 2006–2014. Tohtorikoulutettava, yliopistonopettaja ja apurahatutkija, Jyväskylän yliopisto/ sosiaalityö 
 • 9/2011–12/2011. Tutkija, sosiaalityö Itä-Suomen yliopisto
 • 1998–2003, 2005–2006. Sosiaalityöntekijä, Jyväskylän maalaiskunta ja Uuraisten kunta
 • 1997–1998. Sosiaalisihteeri, Alajärven kaupunki
 • 1994–1996. Kotipalveluohjaaja, Alajärven kaupunki

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • englanti (hyvä)
 • ruotsi (välttävä)

Aikaisemmat projektit

Julkaisut 

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Hietamäki, J., Husso, M., Arponen, T., & Lahtinen, H. M. (2024). Differences Between Girls and Boys in the Disclosure of Sexual Violence. Journal of interpersonal violence, 8862605231221283. Advance online publication.

Hietamäki, J., Hyväri, E., Kekkonen O., & Niklander, E. (2023). Consequences of COVID-19 for victims of domestic violence in calls to the Finnish national Nollalinja helpline. Nordic Social Work Research. 

Hietamäki, J., Laajasalo, T., Lindgren, M., & Therman, S. (2023). Development and initial validation of the THL Adverse Childhood Experiences Questionnaire (ACE-THL). Child abuse & neglect, 146, 106483. Advance online publication.

Hisasue, T., Kruse, M., Hietamäki, J., Raitanen, J., Martikainen, V., Pirkola, S., & Rissanen, P. (2023). Health-Related Costs of Intimate Partner Violence: Using Linked Police and Health Registers. Journal of Interpersonal Violence, 0(0).

Tuominen, J., Kaittila, A., Halme, V., Hietamäki, J., Hakovirta, M., Olkoniemi, H. (2022). Changes in Frequency and Form of Domestic Violence in Calls to Violence Helpline during COVID-19 in Finland. Psychology of Violence. Submitattu ja julkaistu online.

Husso, M., Hyväri, E., Kaittila, A, Hietamäki, J., Karhinen-Soppi, A., Kekkonen, O., Tuominen, J. (2021). Korona, koti ja kontrolli: väkivaltatyöntekijöiden näkemyksiä lähisuhdeväkivallan kohteina olleiden avun saamisen haasteista korona-aikana. Sosiaalilääketieteellinen aikakausilehti, 58 (3), 349-360.

Hietamäki, J., Huttunen, M., Husso, M. (2021). Gender Differences in Witnessing and the Prevalence of Intimate Partner Violence from the Perspective of Children in Finland. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(9), 4724.

Hietamäki, J., Husso, M., Arponen, T. (2020). Tyttöjen ja poikien väliset erot seksuaalisesta hyväksikäytöstä kertomisessa. Yhteiskuntapolitiikka, 85 (5–6), 542-553.  

Eerola, P., Lammi-Taskula, J., O’Brien, M., Hietamäki, J., Räikkönen, E. (2019). Fathers’ Leave Take-Up in Finland: Motivations and Barriers in a Complex Nordic Leave Scheme. Sage Open, 9 (4), 1-14.

Ikonen, R., Hietamäki, J., October, M., Seppänen, J., Halme, N. (2018). Nuorten perheessä kokema väkivalta ja siihen saatu tuki ammattilaisilta. Teoksessa M. Gissler, M. Kekkonen, P. Känkänen (toim.) Nuoret palveluiden pauloissa. Nuorten elinolot -vuosikirja 2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 58–67.

Taylor, B., Killick, C., Bertotti, T., Enosh, G., Gautschi, J., Hietamäki, J., Sicora, A., Whittaker, A. (2018). European Social Work Research Association SIG to Study Decisions, Assessment, and Risk. Journal of Evidence-Informed Social Work, 15 (1), 82–94.

Hietamäki, J., Kuusinen, V., Pursi, K., Rajala, R. (2017). Lastensuojeluilmoitusprosessi moniammatillisen yhteistyön näkökulmasta. Yhteiskuntapolitiikka 82 (4), 417–429.

Huttunen, M., Husso, M., Hietamäki, J. (2015). Sukupuoliero vanhempiin kohdistuneen parisuhdeväkivallan yleisyydessä ja sen kokemisessa lasten ja nuorten näkökulmasta. Janus 23 (4), 369–386.

Spratt, T., Nett, J., Bromfield, L., Hietamäki, J., Kindler, H., Ponnert, L. (2015). Child Protection in Europe: Development of an International Cross-Comparison Model to Inform National Policies and Practices. British Journal of Social Work 45 (5), 1508–1525.

Karttunen, T., Hietamäki, J. (2014). Tiedon käytön kysymyksiä ja haasteita sosiaalityön asiakastyössä. Teoksessa R. Haverinen, M. Kuronen, T. Pösö (toim.) Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus. Vastapaino, 320–336.

B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

Hietamäki, J., Peltonen, J. (2023) Alueelliset erot turvakotipalveluiden saatavuudessa. Yhteiskutapolitiikka 88(3), 296-304.

Hietamäki, J., Paukkunen, T. (2021). Lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden auttavat puhelimet. Kartoittava kirjallisuuskatsaus. Yhteiskuntapolitiikka. 86(3), 334–343.

Hietamäki, J., Repo, K., Lammi-Taskula, J. (2018). Työsuhteen omaavat äidit lasten kotihoidon tuella – kotihoidon perustelut. Yhteiskuntapolitiikka 83 (4), 412–421.

Hietamäki, J. (2008). Effectiveness study of social work in Finland. INTSOCEVAL 11th meeting in Jyväskylä 24-26.9.2008.

C Tieteelliset kirjat (monografiat)

Siltala, H., Hisasue, T., Hietamäki, J., Saari, J., Laajasalo, T., October, M., Laitinen, H-M. & Raitanen, J. (2023) Domestic violence-related use of services and the resulting costs in health, social and legal services. Publications of the Government´s analysis, assessment and research activities 2023:4.

Siltala, H., Hisasue, T., Hietamäki, J., Saari, J., Laajasalo, T., October, M., Laitinen, H-L., Raitanen, J. (2022). Lähisuhdeväkivallasta aiheutuva palveluiden käyttö ja kustannukset: Terveys-, sosiaali- ja oikeuspalveluissa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 52. Valtioneuvosto.

Hietamäki, J., Kaipanen, S., Seppälä, T.,& Ewalds, H. (2020). Nollalinjan puhelinpalvelu auttaa lähisuhdeväkivaltaa kokevia: Tulokset, arviointi ja suositukset. Raportti 10. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Närvi, J., Lammi-Taskula, J., Hietamäki, J., Malander, J., Repo, K. (2018). Nelivuotiaiden lasten hyvinvointi ja palvelut. CHILDCARE-hankkeen NEVA-kyselytutkimuksen tuloksia viidestä kunnasta. Työpaperi 24. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Hietamäki, J., Kuusiholma, J., Räikkönen, E., Alasuutari, M., Lammi-Taskula, J., Repo, K., Karila, K., Hautala, P., Kuukka, A., Paananen, M., Ruutiainen, V., Eerola, P. (2017). Varhaiskasvatus- ja lastenhoitoratkaisut yksivuotiaiden lasten perheissä. Työpapereita 24. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Hietamäki, J. (2015). Lastensuojelun alkuarvioinnin vaikutukset vanhempien näkökulmasta. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 529. Väitöskirja. University of Jyväskylä.

Nett,j., Spratt, T., Bromfield, L., Hietamäki, J., Ponnert, J., Kindler, H. (2012). Child Protection Systems: An international comparison of “good practice examples” of five countries (Australia, Germany, Finland, Sweden, United Kingdom) with recommendations for Switzerland. The Swiss Project Fund for Child Protection, 76–118.

Hietamäki, J., Kantola H. (2010). Sosiaalityön ammatillisen lisensiaatinkoulutuksen arviointitutkimus. Sosiaalityön julkaisusarja 7. Jyväskylän yliopisto.

D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

Bildjuschkin, K., Ewalds, H., Hietamäki, J., Kettunen, H., Koivula, T., Mäkelä, J., Nipuli, S., October, M., Peltonen, J., Siukola, R. (2021). Glossary of Concepts Related to Violence. Finnish Institute for Health and Welfare.

Bildjuschkin, K., Ewalds, H., Hietamäki, J., Kettunen, H., Koivula, T., Mäkelä, J., Nipuli, S., October, M., Peltonen, J., Siukola, R. (2021). Ordlista över våldsbegrepp. Institutet för Helsa och Välfärd.

Hietamäki J., Lindgren, M., Laajasalo, T.,  Therman, S. (2023). Lapsuuskokemuksia-kyselylomake (ACE-THL) haitallisten lapsuudenkokemusten tutkimukseen. Tutkimuksesta tiiviisti 55. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Hietamäki, J., Siltala, H., Keski-Petäjä, M., Attila, H., Hisasue, T., Pietiläinen, M., Kero, K. (2023). Seksuaaliväkivalta parisuhteessa. K. Bildjuschkin (toim.) Seksuaaliväkivaltatyön perusteet. Teema 36. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 104-123.

Siltala, H., Hisasue, T., Hietamäki, J., Saari, J., Laajasalo, T., October, M., Laitinen, H-M. & Raitanen, J. (2023) Domestic violence-related use of services and the resulting costs in health, social and legal services. Publications of the Government´s analysis, assessment and research activities 2023:4.

Siltala, H., Hisasue, T., Hietamäki, J., Saari, J., Laajasalo, T., October, M., Laitinen, H-M. & Raitanen, J. (2022) Lähisuhdeväkivalta lisää palvelujen käyttöä ja kustannuksia. Våld i nära relationer ökar användningen av och kostnaderna för tjänster. Domestic violence increases the use and costs of services. Policy Brief 24. Valtioneuvosto.

Nenonen, T., Hietamäki, J., Tuominen, J., Karhinen-Soppi, A. (2022). Turvakodin asiakkaiden kokemuksia lähisuhdeväkivallasta ja palvelujen käytöstä koronapandemian aikana. Tutkimuksesta tiiviisti 22. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Hietamäki, J., Nipuli, S., Peltonen, J., Helenius, J., Vuorenmaa, Maaret. (2022). Turvallisuus ja väkivalta. Teoksessa L. Kestilä, S. Kapiainen, M. Mesiäislehto, P. Rissanen (toim.) Covid-19-epidemian vaikutukset hyvinvointiin, palvelujärjestelmään ja kansantalouteen: Asiantuntija-arvio, kevät 2022. Raportti 4. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 54–66.

Kaittila, A., Husso, M., Hietamäki, J., Äärelä, E., Peltonen, J., Tuominen, J., Hakovirta, M., Ewalds, E., Karhinen-Soppi, A. (2021). Lähisuhdeväkivalta koronaepidemian aikana. Haaste 1/2021.

Hietamäki, J., Kaittila, A., Tuominen, J., Vuorenmaa, M., Husso, M., Peltonen, J., Karhinen-Soppi, A. (2021). Lähisuhdeväkivalta koronapandemian aikana vauvaperheiden vanhemmilla ja Nollalinjan auttavan puhelimen keskusteluissa. Tutkimuksesta tiiviisti 2. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Hietamäki, J., Nipuli, S., October, M., Haapakangas, K., Peltonen, J. (2021). Turvallisuus ja lähisuhdeväkivalta. Teoksessa L. Kestilä, M. Jokela, V. Härmä, P. Rissanen (toim.) Covid19-epidemian vaikutukset hyvinvointiin, palvelujärjestelmään ja kansantalouteen: Asiantuntija-arvio, kevät 2021. Raportti 3. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 54–62.

Hietamäki, J., Hyväri, E., Kekkonen, O., Karhinen-Soppi, A., Kaittila, A., Husso, M. (2021). Lähisuhdeväkivallan kohteina olleiden avun hakemisen ja saamisen haasteet korona-aikana. Tyeoksessa K. Gunther, J. Kallio,a (toim.) Tutkiva sosiaalityö. Sosiaalityö professiona. Talentia-lehti, Sosiaalityön tutkimuksen seura.

Hietamäki, J., Kaipanen, S., Koivula, T., Nipuli, S., Peltonen, J. (2020). Arvio turvakotien perhepaikkojen riittävästä määrästä ja kustannuksista. Työpaperi 44. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Bildjuschkin, K., Ewalds, H., Hietamäki, J., Kettunen, H., Koivula, T., Mäkelä, J., Nipuli, S., October, M., Peltonen, J., Siukola, R. (2020). Väkivaltakäsitteiden sanasto. Työpaperi 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Hietamäki, J., Peltonen, J., Haapakangas, K. (2020). Turvallisuus ja lähisuhdeväkivalta. Teoksessa L. Kestilä, V. Härmä, P. Rissanen (toim.) Covid19-epidemian vaikutukset hyvinvointiin, palvelujärjestelmään ja kansantalouteen: Asiantuntija-arvio, syksy 2020. Raportti 14. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Hietamäki, J. (2018) Lähisuhdeväkivallan kokemukset ja tuen tarve lapsiperheissä. Teoksessa M. October (toim.) Lasten, nuorten ja aikuisten kokemuksia väkivallasta. Työpaperi 28. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 15–21.

Hietamäki, J. (2018) Vanhempien huolet lapsen kohtelusta ja parisuhteesta. Teoksessa M. October (toim.) Lasten, nuorten ja aikuisten kokemuksia väkivallasta. Työpaperi 28. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 11–14.

Ikonen, R., Hietamäki, J., Laakso, R., Heino, T., Seppänen, J., Halme, N. (2017). Sijoitettujen lasten ja nuorten hyvinvointi. Kouluterveyskyselyn tuloksia. Tutkimuksesta tiiviisti 21. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Lammi-Taskula, J., Hietamäki, J. (2017). Yksivuotiaiden vanhemmat tyytyväisiä varhaiskasvatukseen. Osa tarvitsisi enemmän tukea ja huomiota. Kvartti 3/2017.

Hietamäki, J. (2016). Lastensuojelun työmenetelmien kehittämisen tietopohjan rakentaminen. Teoksessa P. Petrelius, H. Tulensalo, A-M. Jaakola, J. Hietamäki (toim.) Lapsen elämäntilanteen ja tuen tarpeiden lapsikeskeinen, monitoimijainen arviointi: Tietoa lastensuojelun kehittämisen pohjaksi. Työpapereita 33. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 28–40.

Hietamäki, J. (2016). Vanhempien kokemukset lastensuojelun arvioinnista kansainvälisessä tutkimuksessa. Teoksessa P. Petrelius, H. Tulensalo, A-M. Jaakola, J. Hietamäki (toim.) Lapsen elämäntilanteen ja tuen tarpeiden lapsikeskeinen, monitoimijainen arviointi: Tietoa lastensuojelun kehittämisen pohjaksi. Työpapereita 33. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 60–74.

Petrelius, P., Tulensalo, H., Jaakola, A-M., Hietamäki, J. (2016). Kohti lapsikeskeistä ja kokonaisvaltaista lapsen tilanteen ja tuen tarpeiden arviointia. Teoksessa P. Petrelius, H. Tulensalo, A-M. Jaakola, J. Hietamäki (toim.) Lapsen elämäntilanteen ja tuen tarpeiden lapsikeskeinen, monitoimijainen arviointi: Tietoa lastensuojelun kehittämisen pohjaksi. Työpapereita 33. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 5–25.

Mäntysaari, M., Hietamäki, J. (2011). Epäoikeudenmukaisuus ja epäonni, ei laiskuus. Sosiaaliturva 2/2011, 7.

Hietamäki, J., Karttunen, T. (2010). Sosiaalityön tieteellisyyden vähättely huolestuttaa. Sosiaalitieto 10 / 2010, 15–16.

Hietamäki, J., Lahtinen, P. (2008) Käytännön harjoittelun kehittäminen lastensuojelussa Keski-Suomessa -hanke. Loppuraportti 24.4.2008. Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus.

Lisätietoa verkossa