Laura Yliruka

Laura Ylirukan kasvokuva.

Virkanimike: Kehittämispäällikkö
Puh: 029 5247982
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • sosiaalityö
 • lastensuojelu
 • osaamisen kehittäminen
 • systeemisen lastensuojelun kouluttaja
 • yliopistopedagogiikka
 • käytäntötutkimuksen dosentuuri, Itä-Suomen yliopisto

Päätehtävät

Koulutus

 • 2015, valtiotieteiden tohtori, sosiaalityö, Helsingin yliopisto 
 • 2006, yliopistopedagogiset opinnot, Helsingin yliopisto
 • 2000, yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiaalityö, Kuopion yliopisto (nyk. Itä-Suomen yliopisto)

Työkokemus

 • 2020–, kehittämispäällikkö, lastensuojelun osaamiskeskittymä, Erityispalvelut-yksikkö, THL 
 • 2017–2020 OT-tutkimuskoordinaattori, Socca, HUS 
 • 2014–2020 kehittämispäällikkö, Heikki Waris -instituutti, Socca, HUS.
 • 2011–2013 johtava tutkijasosiaalityöntekijä, Heikki Waris -instituutti, Socca, Helsingin kaupunki
 • 2006–2011, tutkija, FinSoc, Stakes/THL
 • 2001–2006, sosiaalityön lehtori, tutkija, Helsingin yliopisto

 Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • englanti (hyvä)
 • ruotsi (tyydyttävä)
 • ranska (tyydyttävä)

Päättyneitä projekteja

 • Lape muutosohjelman jatkohanke 2019–2020, Socca HUS, Osaamis- ja tukikeskusten OT kehittäminen Etelä-Suomessa.
 • Lapsen paras – yhdessä enemmän (LAPE) -hanke 2017–2018, Socca, HUS.
 • Pääkaupunkiseudun PRO SOS-hanke: pelillisyyttä ja leikillisyyttä aikuissosiaalityöhön (ESR), Socca, HUS.
 • Hyvät käytännöt -hanke 2008–2010, Stakes.
 • Kuvastin-hanke 2006–2008, Stakes. 
 • Sosiaalialan työolojen hyvä kehittäminen, Stakes/STM 2006–2008
 • Sosiaalityön opetus- ja tutkimusklinikka Praksiksen käynnistäminen, Haagan sosiaalipalvelutoimisto, Helsingin kaupunki ja Helsingin yliopisto 2003–2005.
 • Konstikas sosiaalityö -tutkimushanke, Helsingin yliopisto 2003–2005.
 • Establishing social work education in Kosovo World Bank, Kosovo 2004.

Edustukset

 • Lastensuojelun keskusliitto, lastensuojelun neuvottelukunnan jäsen, toimikausi 2024-2025
 • Consultation Group on Children of Ukraine (CGU)
 • Multiprax-tutkimushankkeen ohjausryhmä, Helsingin yliopisto
 • SOILA eli Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa −koordinaatiohanke, kansallisen ohjausryhmän jäsen
 • LASTA (BARNAHUS) -hankkeen ohjausryhmä, STM

Julkaisuja 

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit 

Bergström, Tomi & Kurtti, Mia & Miettunen, Jouko & Yliruka, Laura & Valtanen, Kari (2023)
Out-of-home interventions for adolescents who were treated according to the Open Dialogue model for mental health care. Child Abuse & Neglect. Volume 145, November 2023.

Laura Yliruka, Tanja Hirschovits-Gerz. Siiri Utriaine, Niina Weckroth & Onni Westlund (2022) Outo vuosi - sijaishuollosta itsenäistyneiden nuorten kokemuksia koronapandemian ensimmäisestä vuodesta ja lastensuojelun jälkihuollosta. Teoksessa Marjatta Kekkonen, Mika Gissler, Päivi Känkänen, Anna-Maria Isola toim. Poikkeuksellinen nuoruus korona-aikaan. Nuorten elinolot-vuosikirja 2022, 214-225.

Yliruka Laura, Heinonen Jenika, Tapola-Haapola, Maria & Isokuortti Nanne (2020) Teaching practice research through partnerships with field educatiors, social work communities and university. In Lynette Joubert and Martin Webber eds. (2020) The Routledge Handbook of Practice Research, 231-243.

Yliruka Laura, Petrelius Päivi & Eriksson, Pia (2020) Translating ideas of practice research for a national and local child welfare reform process. In Lynette Joubert and Martin Webber eds. (2020) The Routledge Handbook of Practice Research, 203-216.

Satka Mirja, Kääriäinen Aino, Yliruka Laura & Nousiainen Kirsi (2016) Universitetsutbildning som utgångspunkt för utvecklandet av forskningbaserat socialt arbete. Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC) Harry Lunabba, Frida Westerback, Torbjörn Stoor toim. Uppror i elfenbenstornet. En bok om praktiksforsking i social arbete.

Satka Mirja, Kääriäinen Aino & Yliruka Laura (2016) Teaching Social Work Practice Research to Enhance Research-Minded Expertise Journal of Teaching in Social Work Volume 36, 2016 - Issue 1: Teaching Practice Research. 

Kääriäinen Aino, Satka Mirja, Yliruka Laura & Heidi Muurinen (2016) Käytäntötutkimuksen tietokäytäntö toimijoiden kuvaamana. Teoksessa Mirja Satka, Ilse Julkunen, Aino Kääriäinen, Ritva Poikela, Laura Yliruka ja Heidi Muurinen (toim.) (2016) Käytäntötutkimuksen taito. Helsinki: Heikki Waris -instituutti ja Matilda Wrede –instituutti    

Yliruka Laura, Vanhanen Jonna, Jaakkola Outi & Saurama Erja (2015) Collaborative knowledge production in research practice: the development of the Mirror method in team setting. In: Gillian Ruch & Ilse Julkunen eds. Relationship-based Research in Social Work. Understanding Practice-Near Research. Jessica Kinsley Publishers.         

Webber Martin, Hardy Mark, Cauvain Simon, Kääriäinen Aino, Satka Mirja, Yliruka Laura & Shaw Ian (2014) W(h)ither the academy? An exploration of the role of university social work in shaping the future of social work in Europe. Apr 7, 2014. 

Yliruka Laura & Hänninen Kaija (2014) Sosiaalityön arviointimenetelmän käyttöönotto toimijaverkkona (Actor-network approach to studying the introduction of social work evaluation methods), Yhteiskuntapolitiikka 79:3, 278-290.

Yliruka Laura & Karvinen-Niinikoski Synnöve (2013) How can we enhance productivity in social work?  Dynamically reflective structures and dialogic leadership for transformative expertise. Journal of Social Work Practice. Jun 17, 2013.                                                                    

Kivipelto Minna & Yliruka Laura (2012) Mirror Method as an Approach for Critical Evaluation in Social Work. Critical Social Work. 13(2), 101–118. 

Muukkonen Tiina & Yliruka Laura & Saurama Erja (2012) Praksis-toiminnalla oppivaa käytäntöä ja kumuloituvaa tietoa? Teoksessa Tuohino Noora, Pohjola Anneli, Suonio Mari toim. Käytännön opetus liikkeessä. SOSNETin julkaisuja, 196–212.    

Yliruka Laura (2011) The Mirror method: A structure supporting expertise in social welfare services. Teoksessa E. Marthinsen & I. Julkunen eds, co-editors L. Uggerhoj, T. Rasmussen, S. Karvinen-Niinikoski toim. Practice research in Nordic social work. Knowledge production in transition. Critical studies in socio-cultural diversity, 117-148. 

Referoimattomat tieteelliset julkaisut

Yliruka Laura, Alho Sirkka & Petrelius Päivi (2023) Systeemisen lastensuojelun toimintamallin vaikuttavuutta etsimässä. Yhteiskuntapoliitiikka 88 (2023), 107-108. 

Lynette Joubert, Martin Webber, Lars Uggerhøj, Ilse Julkunen, Laura Yliruka, Ralph Hampson, Grahame Simpson, Timothy Sim, Alys-Marie Manguy, & Michael J. Austin (2023). The Melbourne Statement on Practice Research in Social Work: Practice Meets Research. 

Yliruka Laura, Heinonen Jenika, Satka Mirja, Metteri Anna & Alatalo Taija (2019) Terveyssosiaalityö näkyväksi – Terveyssosiaalityön tarve, interventiot ja ajankäyttö. HelsinkI: Soccan työpapereita 2019:1.

Yliruka Laura, Heinonen Jenika, Satka Mirja, Metteri Anna (2020) Evidencing social work practice in health care: the need, interventions and use of time in health social work. Helsinki: Working papers of Socca 2020:2. 

Sim Timothy, Austin Michael, Abdullah Fazlin, Chan Simon Tak, Chok Martin, Ke Cui, Epstein Irwin, Fisher Mike, Joubert Lynette, Julkunen Ilse, Ow Rosaleen, Uggerhoj Lars, Wang Samuel, Webber Martin, Wong Keith, Yliruka Laura (2019) The Hong Kong Statement on Practice Research (2017): Contexts and Challenges of the Far East. Research in Social Work Practice. Volume: 29 issue: 1, page(s): 3-9.

Satka Mirja, Julkunen Ilse, Kääriäinen Aino, Poikela Ritva, Yliruka Laura & Muurinen Heidi toim. (2016) Johdanto – Käytäntötutkimus tietona ja taitona, 8-33. Helsinki: Heikki Waris -instituutti and Matilda Wrede -instituutti.            

Yliruka, Laura & Muukkonen Tiina (2014) Katsaus suomalaiseen lastensuojelun koulutukseen, kehittämistyöhön ja tutkimukseen Helsingin metropolialueen näkökulmasta. Perheoikeus 1, 39–42. (Venäläinen julkaisu).

Salisbury Forum Group. (2011). Salisbury statement on social work practice research. Social Work and Society, 9, 4–9.

Yliruka Laura (2006) Praksis sosiaalista muutostyötä yliopiston ja sosiaaliviraston rajakäytäntönä. Teoksessa Hållman Heidi, Saurama Erja toim. Taipuuko sosiaalipolitiikka urbaaniin elämään? Heikki Waris instituutin julkaisuja 10/2006, 45-51.

Yliruka Laura (2005) Sosiaalityön itsearviointi kontekstuaalisena käytäntönä. Teoksessa Satka, Karvinen-Niinikoski, Nylund, Hoikkala toim. Sosiaalityön käytäntötutkimus. Helsinki: Palmenia-kustannus.

Yliruka Laura (2004) Evaluation report. CERTS. European Resource Centre for Social Work Research. Unpublished report.

Bërbatovci Mehdi & Granfelt Riitta & Koivula Ulla-Maija & Piirainen Timo & Yliruka Laura (2004) Case management. Prishtina: Kosovo Social Protection Project/Helsinki Consulting Group Ltd. 

Bërbatovci Mehdi & Granfelt Riitta & Koivula Ulla-Maija & Piirainen Timo & Yliruka Laura (2004) Menaxhimi i rastit. Prishtina: Kosovo Social Protection Project/Helsinki Consulting Group Ltd. 

Meltti Tero & Yliruka Laura (2003) Suljetusta avoimeen asiantuntijuuteen. Kehittyvien ammattikäytäntöjen tarkastelua suhteessa perheterapian ja sosiaalityön asiantuntijuuksiin. Teoksessa Toivakka, Heikki toim. Perheterapian kongressijulkaisu 2003. Suomen Perheterapia yhdistys.

Tieteelliset teokset

Mirja Satka, Ilse Julkunen, Aino Kääriäinen, Ritva Poikela, Laura Yliruka & Heidi Muurinen (toim.) (2016) Käytäntötutkimuksen taito. Helsinki: Heikki Waris -instituutti ja Matilda Wrede -instituutti.

Hinkka Terhi, Juvonen Tarja, Kangas Saija, Mustonen Tiina, Saurama Erja, Tapola-Tuohikumpu Sirpa & Yliruka Laura toim. (2009) Praksis. Sosiaalityön käytännön opetus ja oppimisen tutkimus.  Helsinki: Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja nro 21.

Satka Mirja, Julkunen Ilse, Meltti Tero, Yliruka Laura toim. (2007). Käytännön opetuksen aakkoset. Helsinki: Yhteiskuntapolitiikan laitoksen julkaisuja.

Ammattilaisille kohdennetut teokset

Tippet, Ann-Mari & Yliruka, Laura (2023) FIT-mittarin pilotointi lastensuojelussa - ensimmäiset askeleet. Työpaperi 20/2023.

Sambou Saija, Turkka Kalle & Yliruka Laura (2023) Systeeminen ja moniammatillinen työote lastensuojelussa. Teoksessa Heikki Turkka & Julia Saarholm toim. Lasten ja nuorten rikokset. Opas ennaltaehkäisyyn ja rikoskierteiden katkaisuun. Jyväskylä: PS-Kustannus, 253-276.

Petrelius Päivi & Yliruka Laura (2023) Traumainformoidun työotteen ja systeemisen lastensuojelun yhtymäkohtia etsimässä. Teoksessa Johanna Linner Matikka & Tiia Hipp.toim. Traumainformoitu työote. Jyväskylä: PS-kustannus 181-201.

Yliruka Laura, Harrikari Timo; Forsell Martta, Kuoppala Tuula, Purhonen Emmi & Salmela Marianna (2022) Lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityön organisoiminen sekä lastensuojelulain mukaisen henkilöstömitoituksen toteutuminen: Kuntakyselyjen tulokset.

Yliruka Laura, Eriksson Pia, Jokinen, Liisa & Pasanen Kaisa (toim.) (2022). Kohti monitoimijaista lastensuojelua hyvinvointialueilla. THL Työpaperi 52/2022.

Yliruka Laura & Tasala Tanja (2022) Lastensuojelun systeemisen toimintamallin kansallinen tilannekuva vuonna 2021. THL Tutkimuksesta tiivisti. 9/2022.

Petrelius Päivi, Yliruka, Laura & Miettunen, Nanna toim. (2021) Systeemisiä kokeiluja -kohti jatkuvaa yhdessä oppimista. Työpaperi 7/2021. Helsinki: THL.

Pia Eriksson, Siiri Nelimarkka, Annukka Paasivirta, Anna Tiili & Laura Yliruka (2021) Koronan vaikutukset lastensuojeluun – osa 2. Tutkimuksesta tiiviisti 16/2021. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Yliruka Laura, Petrelius Päivi, Alho Sirkka, Jaakola Anna-Mari, Lunabba Harry, Remes Silja, Keränen Saara, Teiro Sanna & Terämä Anne-Marie (2020) Osaaminen lastensuojelun sosiaalityössä: esitys asiantuntijuutta tukevasta urapolkumallista. Työpaperi 36/2020. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

Kivioja Noora & Yliruka Laura (2020) Valtakunnallinen mallinnus taistelualueilta palaavien lasten ja heidän läheisten pitkäaikaisten tukitoimien järjestämiseksi. Asiantuntijaraportti. Helsinki: Socca. 

Ranta Klaus, Yliruka Laura (2019) Etelä-Suomen Etelä-Suomen osaamis- ja tukikeskus: Vaativimmat palvelut, koordinaatio ja kehittäminen. HelsinkI: Pääkaupunkiseudun Lapsen paras - yhdessä enemmän -hanke. Verkkojulkaisu. Luettu 25.5.2020.

Halila Ritva, Kaukonen Pälvi, Malja Marjo Savola Suvi eds. (2019) Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskukset. LAPE-muutosohjelmassa tehdyn valmistelutyön loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriö Raportteja ja muistioita 2019:30. I was one of the writers, which is mentioned in the abstract.

Yliruka Laura, Vartio Riitta & Pasanen Kaisa (2018) Monimutkaiset ja vaativaa osaamista edellyttävät asiakastilanteet sosiaalityössä. Valtakunnallisen kyselyn tuloksia. Työpapereita 16/2018. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

Timonen-Kallio Eeva, Yliruka Laura & Närhi Pekka (2017) Lastensuojelun terapeuttisen laitoskasvatuksen mallinnus. Työpapereita 20. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Nousiainen Kirsi, Petrelius Päivi & Yliruka Laura (toim.) (2016) Puheista tekoihin! Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen lastensuojelussa ja perhe- ja sosiaalipalveluissa. Työpapereita 20/2016, THL. (Praksis-julkaisu)

Nousiainen Kirsi, Petrelius Päivi & Yliruka Laura (2016) Johdanto teemaan: Ylisukupolvisesta näköalattomuudesta muutokseen ‒ näköalaistavan sosiaalityön tunnustelua, 11-17. Teoksessa Kirsi Nousiainen, Päivi Petrelius & Laura Yliruka (toim.) (2016) Puheista tekoihin! Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen lastensuojelussa ja perhe- ja sosiaalipalveluissa. Työpapereita 20/2016, THL. 

Bützov Auri & Yliruka Laura (2016) Sosiaalityöntekijöiden ja kokemusasiantuntijan näkemyksiä ylisukupolvisuudesta, In Kirsi Nousiainen, Päivi Petrelius & Laura Yliruka (toim.) (2016) Puheista tekoihin! Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen lastensuojelussa ja perhe- ja sosiaalipalveluissa. Työpapereita 20/2016, THL, 22-30.         

Yliruka Laura & Mannerström Kaija & Jouttimäki Päivi (2013) Arviointimallia kehittämässä Helsingin läntisellä sosiaaliasemalla. In Minna Kivipelto, Sanna Pekka Karjalainen, Paula Saikkonen toim. Aikuissosiaalityön vaikuttavuusmittarien kehittäminen. THL:n raportteja.

Yliruka Laura & Koivisto Juha & Karvinen-Niinikoski Synnöve toim. (2009) Sosiaalialan työolojen hyvä kehittäminen. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2009:6. 

Yliruka Laura (2009) Kuvastin - huomio yksilön ja yhteisön asiantuntijuuteen. Teoksessa Riitta Seppänen-Järvelä & Katri Vataja toim. Työyhteisö uusille urille. Kehittäminen osaksi arjen työtä. Jyväskylä: PS-kustannus, 165-183.

Yliruka Laura (2006) Kuvastin - reflektiivinen itse- ja vertaisarviointimenetelmä sosiaalityössä. Helsinki: Stakes, työpapereita 15/2006.

Hänninen, Kaija & Vataja, Katri & Yliruka, Laura (2006) Konferenssiterveisiä Lontoosta. FinSoc 1/2006, 28-30.

Yliruka Laura (2006) Jännitteinen sosiaalityö. Pääkirjoitus ITU-verkkolehdessä 3/2006. Helsinki: The Heikki Waris Institute and The Mathilda Wrede Institute. 

Yliruka Laura (2006) Uudet kasvot käytännön opetuksessa yhteiskuntapolitiikanlaitoksella ja Svenska social och kommunalhögskolanissa. ITU-verkkolehti 3/2006. Helsinki: The Heikki Waris Institute and The Mathilda Wrede Institute. 

Yliruka Laura (2006) ITUn ensiesiintymisestä. Pääkirjoitus ITU-verkkolehdessä 1/2006. Helsinki: The Heikki Waris Institute and The Mathilda Wrede Institute. 

Yliruka Laura (2005) Asiakastyön taidot -opintojakson opas. Helsinki: Helsingin yliopisto. Julkaisematon.

Yliruka Laura (2005) Klinikkalehtorin horisontista. ITU-verkkolehti 1/2005. The Heikki Waris Institute and The Mathilda Wrede Institute.

Mannerström Kaija, Mustonen Tiina, Nurhonen Aili, Yliruka Laura (2005) Itse- ja vertaisarvioinnin malli tukemaan aikuissosiaalityötä. Sosiaaliturva 7. 

Karvinen-Niinikoski Synnöve & Salonen Jari & Meltti Tero & Yliruka Laura & Tapola-Haapala Maria & Björkenheim Johanna (2003) Konstikas sosiaalityö 2003. Suomalaisen sosiaalityön todellisuus ja tulevaisuudennäkymät. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2005: 28. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Yliruka Laura (2003) Itsearvioinnista reflektiiviseen arviointiin asiakkaan kanssa. -teoreettisten perusteiden tarkastelua. Helsinki: Stakes, FinSoc News 1,11-13.

Yliruka, Laura (2001) Sosiaalityöntekijät oman työnsä arvioijina. Helsinki: Stakes, FinSoc News 2/10-12.

Yliruka Laura (2000) Sosiaalityön itsearviointi ja hiljainen tieto. Helsinki: Stakes; FinSoc Työpapereita 2/2000. 

Haverinen Riitta, Lindqvist Tuija, Maaniittu Maisa & Mäntysaari Mikko toim. (1999) Evaluoi omaa työtäsi. Reflektiivisen ja valtuuttavan evaluaation opas. Helsinki: Stakes. Työpapereita 4/99. Alkuperäisteos. Shaw Ian (1997) Be Your Own Evaluator. A Guide to Reflective and Enabling Evaluation. Prospects Training Publications. Laura Yliruka (TRANSLATION).

Lindqvist Tuija & Yliruka Laura (1999) Interventiotutkija Robert Schilling Suomessa. (Intervention researcher Robert Schilling in Finland) Helsinki: Stakes, FinSoc News 1, 3.

Yliruka Laura (1998) Kuinka sosiaalityö voisi pysyä rehellisenä itselleen? Uudenlainen lähestymistapa evaluointiin. Helsinki: Stakes, FinSoc News 2, 5-7. Artikkelireferaatti: Shaw Ian & Alison (1997) Keeping Social Work Honest: Evaluating as Profession and Practice.  British Journal of Social Work 27, 847-869. 

Väitöskirja

Yliruka Laura (2015) Itsearviointi reflektiivisenä rakenteena. Kuvastin-menetelmän toimivuus, käyttöönotto ja kehittäminen. (Self-evaluation as a reflective structure. Workability, adaptation and development of the Mirror Method.) Unigrafia; Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus, Socca, Heikki Waris -instituutin tutkimuksia 1/2015.Doctoral dissertation (article).

Pro gradu -tutkielma 

Yliruka Laura (2000) Sosiaalityön itsearviointi ja hiljainen tieto. Kuopion yliopisto. Master´s theses. 

Kansainvälinen osallistuminen

 • Chair of the International Practice research collaboration (PRC) Systemic lens 1.6.2021-
 • Member of the International Committee of Practice Research in Social Work. 

Lisätietoa verkossa