Mirja Määttä

Virkanimike: Erikoistutkija
Puh: 029 524 7912
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • Nuorten palvelut
 • Nuorten koulutus- ja työelämäsiirtymät
 • Monialainen yhteistyö
 • Arviointitutkimus

Päätehtävät

 • Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen -hankkeiden seuranta ja arviointi sekä lastensuojelun sosiaalisten innovaatioiden tutkimus SOILA-hankkeessa 

Koulutus

 • Dosentti (nuorisotutkimus), Tampereen yliopisto, 2017
 • Valtiotieteiden tohtori (sosiologia), Helsingin yliopisto, 2007
 • Valtiotieteiden maisteri (sosiaalipsykologia), Helsingin yliopisto, 1999

Työkokemus

 • Erikoistutkija, THL, 2024 –
 • Projektitutkija, Juvenia / Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskus, XAMK 2020–2024
 • Tutkija, Kohtaamo-hanke, Keski-Suomen ELY-keskus 2015–2020
 • Projektipäällikkö, VNTEAS-selvityshanke, Yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto 2014–2015
 • Tutkijatohtori, Yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto 2011–2014
 • Tutkija, Yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto & Nuorisotutkimusseura 2008–2014
 • Suunnittelija, Nuoriso- ja liikuntatoimi, Itä-Suomen lääninhallitus 2007
 • Tutkija, Sosiologian laitos, Helsingin yliopisto & Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos, Kuopion yliopisto 2001–2006
 • Tutkija, Läheisneuvonpitohankkeen arviointitutkimus, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus 2003
 • Tuntiopettaja, Askolan lukio, 2000–2001 

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • englanti (erinomainen)
 • ruotsi (tyydyttävä)

Julkaisuja

Määttä, Mirja (2024) Nuorten työpajatoiminnan tehtävä yhteiskunnassa - Valmentajien näkökulma. XAMK tutkii 31. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. 

Määttä, Mirja & Toiviainen, Sanna & Aaltonen, Sanna (2024) Participatory Support for NEET Young People: A Case Study of a Finnish Educational Project. Journal of Applied Youth Studies (2024). 

Määttä, Mirja & Männistö-Inkinen, Vilja (2023) Nuorten aikuisten yhteiskuntaosallisuuden esteet työmarkkinoiden kynnyksellä. Työpoliittinen aikakauskirja 66:4, 24–35.   

Määttä, Mirja & Kiilakoski, Tomi (2023) Nuorisotyöllinen ote työpajoilla. Puheenvuoro. Nuorisotutkimus 41:2, 73–78. 

Määttä, Mirja & Kuisma, Milla (2023) Luovimista ja tukea – Nuoret aikuiset epävarmoilla koulutus- ja työmarkkinoilla. Teoksessa: Antti Kivijärvi (toim.) Läpi kriisien. Nuorisobarometri 2022. Valtion nuorisoneuvosto & Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto & Opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Määttä, Mirja & Westerback, Frida (2022) Nuoret aikuiset työmarkkinoilla ja niiden kynnyksellä – Elämänkulun näkökulma. Nuorisotutkimus 3/2022.

Leskelä, Riikka-Leena - Käsmä, Laura - Jokiranta, Virve – Salonen, Neea - Valtakari, Mikko - Yli-Koski, Maria – Määttä, Mirja (2022) Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn palvelurakenne, rahavirrat sekä seurannan haasteet. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisut. 

Määttä, Mirja & Miikka Piiroinen (2022) Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan anti ja näkymät kunnan monialaisessa yhteistyössä. XAMK kehittää. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. 

Haikkola, Lotta – Määttä, Mirja – Toiviainen, Sanna – Uusikangas, Silja (2021) Työllistymistä edistävien palvelujen yhdenvertaisuus nuorten näkökulmasta. Teoksessa: Päivi Berg & Sami Myllyniemi (toim.) Palvelu pelaa! Nuorisobarometri 2020. Valtion nuorisoneuvosto & Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto.

Määttä, Mirja (2021) Tavoitteena nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön alueellinen yhdenvertaisuus. Xamk kehittää 148. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. 

Määttä, Mirja & Virta, Jyrki (2020) Ohjaamojen monialainen organisoituminen ja tavoitteiden saavuttaminen sidosryhmien näkökulmasta. Teoksessa Määttä, Mirja & Souto, Anne-Mari (toim.). Tutkittu ja tulkittu Ohjaamo. Nuorisotutkimusverkosto, 234–258.

Määttä, Mirja & Souto, Anne-Mari (2020) Ohjaamo nuorten, ammattilaisten ja verkostojen silmin koettuna, tutkittuna ja tulkittuna. Johdanto kirjaan: Määttä, Mirja & Souto, Anne-Mari (toim.). Tutkittu ja tulkittu Ohjaamo. Nuorisotutkimusverkosto.

Määttä, Mirja (2019) Reforming youth transition support with the multi-agency approach? - A case study of the Finnish One-Stop Guidance Centers. Sociologija - Journal for Sociology, Social Psychology and Social Anthropology.

Määttä, Mirja (2018) Nuorisohallinnon tutkimus – esimerkkinä kuntien ja valtion ohjelmatyö. Teoksessa Päivi Honkatukia & Tomi Kiilakoski (eds.) Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä. Vastapaino, 307–326.

Määttä, Mirja (2018) Työtä, osaamista ja arjen taitoja - Ohjaamot tehtäväänsä määrittämässä. Teoksessa Mika Gissler – Marjatta Kekkonen – Päivi Känkänen (eds.) Nuoret palvelujen pauloissa - Nuorten elinolot-kirja. THL, NTV, Nuorisoasian neuvottelukunta, 158–168.

Määttä, Mirja – Asikainen, Elina – Saastamoinen, Mikko (2016) Tukeminen ja pakot nuorten vaikeutuneissa koulutussiirtymissä. Nuorisotutkimus. 34(1), 18–34.

Mirja Määttä & Sanna Aaltonen (2016): Between rights and obligations – Rethinking youth participation at the margins. International Journal of Sociology & Social Policy. 36 (3/4), 157–172.

Määttä, Mirja & Eriksson, Kai (2015): Network governance and programme steering:  Rationales and tensions in planning child and youth policies. Social Policy & Administration. 49(5), 631–648.

Määttä Mirja & Tasanko Pia (2012) Nuorisotyön tehtävä ohjelma(yhteis)kunnassa. Teoksessa Komonen, Suurpää & Söderlund (toim.) Kehittyvä nuorisotyö. Nuorisotutkimusverkosto, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry & Mikkelin ammattikorkeakoulu. 25–35.

Kestilä, Laura – Määttä, Mirja – Peltola, Marja (2011) Rakenteet – Kohti nuorten tasa-arvoisempaa vapaa-aikaa? Teoksessa Määttä, Mirja & Tolonen, Tarja (toim). Annettu, otettu, itse tehty - Nuorten vapaa-aika tänään. Nuorisotutkimusverkosto.

Laine, Sofia – Merikivi, Jani – Määttä, Mirja – Tolonen, Tarja (2011) Metodit. Teoksessa Määttä, Mirja & Tolonen, Tarja (toim) Annettu, otettu, itse tehty - nuorten vapaa-aika tänään. Nuorisotutkimusverkosto. 

Määttä, Mirja (2010) Lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvä suunnittelu kunnissa. Janus 18 (3), 243–259. 

Määttä, Mirja & Väänänen-Fomin, Marja (2009) Yhteinen tavoite, eriytynyt ohjausjärjestelmä – lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvän suunnittelun normiohjaus. Teoksessa Raitakari & Virokannas (toim.) Nuorisotyön ja sosiaalityön jaetut kentät. Nuorisotutkimusverkosto. 63–80.

Määttä, Mirja – Rantala, Kati (2007) The evaluator as a critical interpreter – comparing evaluations of multi-actor drug prevention policy. Evaluation: The International Journal of Theory, Research and Practice. 13(4), 457–476.

Määttä, Mirja & Kalliomaa-Puha, Laura (2006) Sopivaksi kasvattava yhteiskunta. Teoksessa Rantala & Sulkunen (toim.). Projektiyhteiskunnan kääntöpuolia. Gaudeamus. 179–193. 

Määttä, Mirja (2006) Poikkihallinnolliset ryhmät ja perheiden ongelmiin puuttuminen. Yhteiskuntapolitiikka 6/2006. 569–581.

Määttä, Mirja (2005) Multi-agency teams: a means for good youth services? In: Hakkarainen & Hoikkala & Laine (eds). Beyond Health Literacy. Youth Cultures, Prevention and Policy. Youth Research Society / Nuorisotutkimusverkosto. 

Sulkunen, Pekka – Rantala, Kati – Määttä, Mirja (2004) The Ethics of Not Taking a Stand. Dilemmas of Drug and Alcohol Prevention in a Consumer Society. A Case Study. International Journal of Drug Policy. 15(5-6). 

Määttä, Mirja (2004) Moniammatillisten ryhmien toimintaideologiat ja nuorten hyvä elämä. Teoksessa Petri Paju (toim.) Samaan aikaan toisaalla… Nuoret, alueellisuus ja hyvinvointi. Stakes, Nuorisotutkimusverkosto, Nuorisoasiain neuvottelukunta. 

Sulkunen, Pekka – Rantala, Kati – Määttä, Mirja (2003). Kantaa ottamattomuuden etiikka ja ehkäisevän päihdetyön ongelma kulutusyhteiskunnassa – esimerkkinä Klaari-projekti. Janus 2/2003.