Tanja Kamotskin

Virkanimike: Erityisasiantuntija
Puh: 029 524 7547
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • Turvakotipalvelut
 • Lähisuhdeväkivalta
 • Lapset
   

Päätehtävät

 • Erityisasiantuntija
 • Turvakodissa lasten kanssa tehtävän työn kehittäminen
 • Turvakotihenkilöstön kouluttaminen

Koulutus

 • 2021, työnohjaaja, psykodynaaminen ja mentalisaatioon perustuva viitekehys, Suomen Mentalisaatio-instituutti.
 • 2019, terveystieteiden tohtori, Tampereen yliopisto.
 • 2017, seksuaalineuvoja, Sexpo säätiö. 
 • 2014, Erityistason voimavarakeskeinen psykoterapiakoulutus (perheterapian sovellus), psykoterapeutti, Päijät-Hämeen kesäyliopisto/Dialogic.
 • 2009, terveystieteiden maisteri (TtM), opettaja, Tampereen yliopisto.
 • 2002, terveydenhoitaja AMK, Hämeen Ammattikorkeakoulu.
 • 2002, sairaanhoitaja AMK, Hämeen Ammattikorkeakoulu.

Työkokemus

 • 2021-, Uudenmaan alueen aluevastaava (PST), Terveystalo Oy
 • 2019-2020, THL, tutkija, iRisk-hanke, THL
 • 2021-, THL, erityisasiantuntija, turvakotipalvelut, THL
 • 2011-2013, tutkija/projektipäällikkö, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö.
 • 2010-2019, Hyria koulutus, kouluttaja sosiaali-ja terveysala, aikuiskoulutus.
 • 2010, opettaja, Salpaus.
 • 2009, opettaja, Lahden ammattikorkeakoulu.

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • englanti (hyvä)
 • ruotsi (hyvä)

Aikaisemmat projektit

 • THL, 2019-2020, tutkija, iRisk-hanke, THL (https://thl.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/suojassa-hanke-irisk-)

Julkaisut

Tieteelliset artikkelit

Kemppainen, Heta, Simola, Tanja & Koivula Tanja. 2023. Lapsen lähisuhdeväkivaltakokemusten kerronnallinen toimijuus institutionaalisessa vuorovaikutuksessa. Janus 31 (2), 145-162. 

Koivula, T. 2019. Erityistä tukea tarvitseviin lapsiin kohdistuva väkivalta. Dissertation. University of Tampere.

Koivula T, Ellonen N, Janson S, Jernbro C, Huhtala H, Paavilainen E. 2018. Psychological and physical violence towards children with disabilities in Finland and Sweden. Journal of Child Health Care 22(3), 1-15.

Koivula T, Korkalainen P, Lampinen P & Paavilainen E. 2017. Kiusaaminen ja väkivalta erityislasten määrittelemänä ja kokemana. Tutkiva hoitotyö 15(2), 22-29.

Koivula, T, Paavilainen E, Ellonen N, Kääriäinen J, Salin S & Hentilä S. 2011. Väkivallan riskitekijät 2- ja 4-vuotiaiden lasten perheissä vanhempien ilmoittamana. Hoitotiede 23(1), 24-33.

Hentilä, Sabina, Ellonen Noora, Paavilainen, Eija, Kääriäinen Juha & Koivula Tanja. 2010. Pieniin lapsiin kohdistuvan kaltoinkohtelun tilanteet vanhempien kuvaamana. Janus 3 (18) 260- 276.
Käsikirja

Kirja-artikkelit

Paavilainen E & Koivula T. 2020. The Middle years. A neglected population regarding domestic violence and abuse? In: The Routledge Handbook of Domestic Violence and Abuse. Eds: Devaney J, Bradbury-Jones C, Macy R, Överlien C, Holt S. London, Routledge, pp. 171-183. 

Lehtiartikkelit

Koivula Tanja, Leppäjoki-Tiistola Sanna & Hätönen Johanna. 2020. Saavutettavat turvakotipalvelut ovat kaikkien etu – vammaiset henkilöt kohtaavat muita useammin lähisuhdeväkivaltaa. THL blogi

Koivula Tanja & Simola Tanja. 2021. Turvassa väkivallalta. sairaanhoitaja 5/2021.  https://shlehti.sairaanhoitajat.fi/share/16399/69e326

Koivula, T.; Simola, T.; Leppäjoki-Tiistola, S. (2020) Terveydenhoitaja lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokevan asiakkaan tukena. Terveydenhoitaja 6/2020, 31–33. 

Konferenssiesitelmät

European Conference on Domestic Violence, Norway 2019. The violence of children with special needs, the factors affecting it and the children's own perceptions of the violence they experience. Poster

12th Research Conference Nordic Network of Disability Research, Finland 2013 Violence towards disabled children. Presentation

Disability research conference [Vammaistutkimuksen päivät], Finland 2012. Presentation

The 12th ISPCAN European Regional Conference, Finland 2011. Presentation

11th Nordic Conference on Child Abuse and Neglect, Finland 2021. Presentation 

EFCAP ry (European Association for Forensic Child and Adolescent Psychiatry, Psychology and Allied Professions) 2022. Kiusaamistrauman käsittely psykoterapeuttisessa hoidossa. 

Työraportit   

Väkivaltakäsitteiden sanasto. The Finnish Institution for Health and Welfare. http://www.julkari.fi/handle/10024/139150

Koivula, Tanja; Peltonen, Joonas; Mäkelä, Jukka (2021) Suojassa-hankkeen pilotointivaiheen loppuraportti : Lapsen lähisuhdeväkivallan riski- ja suojatekijöiden arviointi turvakotityössä. THL.https://www.julkari.fi/handle/10024/141152

Koivula, Tanja, Mäkelä, Jukka, Svetloff, Maria (editori) 2022. Lapset turvakodissa: Turvakotipalveluissa lasten kanssa tehtävän työn laatusuositukset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.