Itseilmoitetut koronaoireet Suomessa (COVID-19)

Tiedonkeruu on päättynyt 31.12.2021. Tätä sivua ei enää päivitetä.

THL julkaisee Omaolo-palvelun itseilmoitettuja koronaoireita koskevaa tietoa THL:n avoimen datan rajapinnan kautta.

Rajapinnan osoite: https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/omaolosymp/fact_epirapo_omaolosymp.json

Aineiston aihealue: epirapo

Aineiston nimi: omaolosymp

Uutta 20.8.2020 julkaistussa versiossa

Lisätty uudet oireilmoitus -mittarit

 • n_omaolo_yska
 • n_omaolo_kkkipu
 • n_omaolo_kuume
 • n_omaolo_hengvaik
 • n_omaolo_psarky
 • n_omaolo_oksentelu
 • n_omaolo_lkipu
 • n_omaolo_hajuaistinheikkeneminen

Lisätty Ilmoitusten kokonaismäärä -mittari: n_omaolo_kaikki
Mittarin Ilmoitusten lukumäärä (n_omaolo_tt2) kuvausta tarkennettu koskemaan erityisesti kiireellisiä hoitoonohjaussuosituksia. Mittarin sisältö säilyy muuttumattomana.

Aineiston kuvaus

Aineisto sisältää OmaOlo-palveluun kansalaisten itse ilmoittamia tietoja. Tiedot on saatu OmaOlo-palvelun COVID-19- oirearviosta kansalaisten raportoimien tietojen perusteella.

Aineistossa esitetään tietoja oireista, joita vastaaja on ilmoittanut OmaOlo-palveluun halutessaan selvittää, liittyvätkö ne COVID-19-tautiin, sisältäen myös sellaiset ilmoitukset, joista Omaolo-palvelu ei ole suositellut hakeutumista terveydenhuoltoon. Oireet ovat: yskä, kurkkukipu, kuume, hengitysvaikeudet, päänsärky, oksentelu ja ripuli, lihaskipu sekä hajuaistin heikkeneminen. Yksittäinen vastaaja on voinut ilmoittaa samassa ilmoituksessa useampia oireita.

Lisäksi aineistossa esitetään tietoja ilmoitusten määristä, joissa OmaOlo-palvelu on suositellut käyttäjälle kiireellistä hakeutumista terveydenhuoltoon ilmoittamiensa oireiden perusteella sekä kaikkien oireilmoitusten kokonaismäärästä.

Tietoa OmaOlo-palvelusta

Tarkasteltavat yhdistelmät

Aineistosta on mahdollista tarkastella aikasarjoja OmaOlo-palveluun tulleiden oireilmoitusten lukumääristä. Aikasarjat ovat saatavilla alueellisesti ja ikäryhmittäin, viikon tai päivän tarkkuudella. Ikäryhmittäiset aikasarjat ovat saatavilla päivätasolla sairaanhoitopiireittäin.

Ilmoitusten nykytilanteen mukaiset kokonaislukumäärät ovat saatavilla kunnittain. Kunnittain alle 5 ilmoituksen lukumääriä ei raportoida.

Rajapinnan kautta voi hakea tiedot joko CSV- tai JSON-stat -muodossa. Aineisto tarjoaa vain rajatun joukon mahdollisia tarkasteluja, lukumääriä ei tarjota kaikkien dimensioiden mukaan jaoteltuna. Lisätietoja esimerkeissä.

Haettavia yhdistelmiä voi helpoiten tarkastella tilastokuution käyttöliittymän kautta: https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/covid19case/fact_epirapo_covid19case

Dimensiot ja mittarit

Dimensiot

Aika: viikko, päivä (vuosille 2020-2021)

 • id: dateweek20200101
 • juuri:  509030 (Kaikki ajat)

Alue: Sairaanhoitopiiri, Kunta

 • id: hcdmunicipality2020
 • juuri: 445222 (Kaikki alueet)

Ikäryhmä: 10-vuotisikäryhmät 0-80+

 • id: ttr10yage
 • juuri: 444309 (Kaikki ikäryhmät)

Mittarit

 • Ilmoitusten lukumäärä

Mittarin kuvaus (tekninen nimi sulkeissa)

 • llmoitusten lukumäärä, joissa kiireellinen hoitoonohjaus (n_omaolo_tt2)
 • Ilmoitusten kokonaismäärä (n_omaolo_kaikki)
 • Yskä (n_omaolo_yska)
 • Kurkkukipu (n_omaolo_kkkipu)
 • Kuume > 37,5 C (n_omaolo_kuume)
 • Hengitysvaikeudet (n_omaolo_hengvaik)
 • Päänsärky (n_omaolo_psarky)
 • Oksentelu ja ripuli (n_omaolo_oksentelu)
 • Lihaskipu (n_omaolo_lkipu)
 • Hajuaistin heikkeneminen (n_omaolo_hajuaistinheikkeneminen)

Esimerkkejä

Kaikki kiireellisen hoitoonohjauksen sisältävät ilmoitukset jaoteltuna iän mukaan:
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/omaolosymp/fact_epirapo_omaolosymp.json?column=ttr10yage-444309&filter=measure-452216

Kaikki ilmoitukset jaoteltuna sairaanhoitopiireittäin:
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/omaolosymp/fact_epirapo_omaolosymp.json?column=hcdmunicipality2020-445222&filter=measure-460489

Kaikki yskän sisältävät ilmoitukset jaoteltuna kunnittain:
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/omaolosymp/fact_epirapo_omaolosymp.json?column=hcdmunicipality2020-445268L&filter=measure-460491

Kaikki ilmoitukset jaoteltuna päivämäärän mukaan:
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/omaolosymp/fact_epirapo_omaolosymp.json?column=dateweek20200101-508804L&filter=measure-460489

Kaikki ilmoitukset jaoteltuna viikon ja sairaanhoitopiirin mukaan:
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/omaolosymp/fact_epirapo_omaolosymp.json?row=dateweek20200101-509030L&column=hcdmunicipality2020-445222&filter=measure-460489

Rajapinnan logiikka 

Rajapinta pohjautuu dimensioihin, jotka muodostavat id- ja juuri- (eli sid) -parin. Näistä id on tekstiä ja juuri numerosarja. Näiden erottimena käytetään väliviivaa (-).

JSON-muodossa listaus kaikista käytettävissä olevista id-juuri-pareista löytyy osoitteesta: 
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/omaolosymp/fact_epirapo_omaolosymp.dimensions.json

Varsinainen data löytyy tällä kaavalla:
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/omaolosymp/fact_epirapo_omaolosymp.json?row=<id1>-<sid1>&column=<id2>-<sid2>

Kaavaan voi lisätä tarvittavan määrän id-juuri-pareja rivi- ja sarake-muuttujille. Saatavilla olevien mittareiden määrä saadaan kirjoittamalla riville parametriksi:
id on dateweek20200101 ja sid on 509030.

Mittareille vastaavasti saadaan:
id on measure ja sid on 141082.

Yhdistämällä nämä äskeiseen saadaan: 
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/omaolosymp/fact_epirapo_omaolosymp.json?row=dateweek20200101-509030&column=measure-141082

Mikäli halutaan mukaan lisää dimensioita, se onnistuu lisäämällä rivi- ja/tai sarake-dimensioita.

Jos halutaan esimerkiksi äskeiseen lisäksi sairaanhoitopiirit, sairaanhoitopiirien id ja sid ovat hcdmunicipality2020 ja 445222. Näin saadaan: 
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/omaolosymp/fact_epirapo_omaolosymp.json?row=dateweek20200101-509030&row=hcdmunicipality2020-445222&column=measure-141082

Mikäli jostain dimensiosta ei haluta kaikkia tietoja, voidaan niitä myös rajoittaa filter-komennolla.

Otetaan edellä oleva esimerkki vain 20–30 -vuotiaista. Tällöin perään lisätään &filter=ttr10yage-444254 eli saadaan:
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/omaolosymp/fact_epirapo_omaolosymp.json?row=dateweek20200101-509030&column=measure-141082&filter=ttr10yage-444254

JSON-muodon lisäksi rajapinnan kautta on mahdollista hakea data myös CSV-muodossa. Tämä tapahtuu yksinkertaisesti korvaamalla osoitteesta "json" "csv":llä. Ensimmäinen esimerkki CSV-muodossa: 
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/omaolosymp/fact_epirapo_omaolosymp.csv?row=dateweek20200101-509030&column=measure-141082

Huomaa! Jos käytetään niin montaa dimensioita, että tietoa ei voida esittää esimerkiksi yksityisyydensuojasyistä, rajapintahaku ei tuota virheilmoitusta, vaan se palauttaa loogisesti oikean rakenteen, mutta sen tietosisältö on tyhjä.

Lisätietoa

Käyttötapausesimerkki: Rajapinnan lukeminen R-kielellä

# Paketti datan editoimiseen ja visualisointiin
library(tidyverse)

# Paketti aineiston lukemiseen
library(jsonlite)

# Luetaan aineisto rajapinnasta
aineisto <- fromJSON("https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/omaolosymp/fact_epirapo_omaolosymp.json?column=ttr10yage-444309")

# puretaan dimension nimet ja tunnisteet
label <- as.data.frame(unlist(aineisto$dataset$dimension$ttr10yage$category$label))
index <- as.data.frame(unlist(aineisto$dataset$dimension$ttr10yage$category$index))

# Nimetään tunnisteet
names(label) <- "label"
names(index) <- "index"

# Muodostetaan tunnisteista sarake, jolla mittarin arvot voidaan yhdistää dimensioiden tietoihin
label <- rownames_to_column(label)
index <- rownames_to_column(index)

# Yhdistetään rivinimeä käyttäen
kategoriat <- index %>% left_join(label, by = "rowname")

# Muodostetaan data frame, jossa sarakkeena mittarin arvot
data <- as.data.frame(unlist(aineisto$dataset$value))

# Nimetään data frame ja muodostetaan tunnistava sarake
names(data) <- "Oireilmoituksien lukumäärä"
data <- rownames_to_column(data)
data$rowname <- as.numeric(data$rowname)

#Yhdistetään tunnisteella muuhun aineistoon
dataset <- kategoriat %>% left_join(data, by = c("index"="rowname"))

Yhteystiedot

Yhteydenotot ja kyselyt koskien avointa COVID-19 -aineistoa:
epidemia.avoindata(at)thl.fi

Palaute THL:n kuutiokäyttöliittymästä ja avoimen datan rajapinnasta:
tietojarjestelmat(at)thl.fi

Muiden THL:n avoimien aineistojen yhteystiedot 

Muualla verkossa

Voit tarkastella oiredataa karttasovelluksessa osoitteessa 
thl.fi/oirekartta

Tiedot saatavissa sairaanhoitopiireittäin ja koko maassa sekä ikäryhmittäin.
Oiredatan tilastotaulukot

Jos epäilet saaneesi koronavirustaudin, tee oireiden arviointi Omaolo-palvelussa.
Siirry Omaolo-palveluun