Koronarokotusten edistyminen (COVID-19)

Koronarokotukset Suomessa

Tässä kuvataan THL:n avoin aineisto, joka kuvaa Suomen koronarokotuksia. Aineisto on suunnattu medialle, tiedeyhteisölle ja kansalaisille. Aineiston avulla on mahdollista tarkastella Suomen koronarokotusten edistymistä ja kattavuutta alueittain ja ikäryhmittäin.

Tilastokuution käyttöliittymä

Käyttöliittymän ohjeet

Rajapinnan osoite: https://sampo.thl.fi/pivot/prod/api/vaccreg/cov19cov.json

Aineiston aihealue: vaccreg

Aineiston nimi: cov19cov

THL:n avoimen datan rajapinnan kuvaus

THL:n avoimen datan lisenssi

Aineiston kuvaus

Aineisto sisältää tietoa koronarokotusten edistymisestä ja kattavuudesta Suomessa alueellisesti, ajallisesti ja ikäryhmittäin. Aineisto päivittyy viikoittain keskiviikkoisin. Suurin osa rokotuksista toimitetaan ja rekisteröidään 24 tunnin kuluessa rokotuksesta, mutta osittain tietoja kertyy takautuvasti.

Rokotettujen henkilöiden ja rokotuskattavuuden raportoinnissa mukana ovat ne elossa olevat henkilöt, jotka löytyvät Suomen väestötietojärjestelmästä. Rokotetun henkilön ikä ja kotikunta määritetään nykyhetkestä ja rokotuskattavuus arvioidaan viimeisimmän väestötiedon mukaisesti.

Rokotusannoksien kohdalla huomioidaan kaikki rokoteannokset Suomen väestötietojärjestelmästä löytyville henkilöille, huolimatta siitä, onko henkilö enää elossa. Rokotusannokset asetetaan ajallisesti rokotuskäynnin päivälle ja henkilön ikä lasketaan rokotuspäivästä. Tuote ilmaistaan muodossa ROKOTEVALMISTE (VALMISTAJA).

Tietoa rokotusrekisteristä

Uudet pysyvän tilastokuution (cov19cov) ominaisuudet

Alkaen 18.5.2022

 • Annosdimensio (cov_vac_dose) sisältää tason 'Neljäs annos

Alkaen 31.1.2022

 • Ikädimension (cov_vac_age) uudet luokitukset:
  • Tasot '-11' ja '12+' korvataan tasoilla '-17' ja '18+'
  • Uusi taso '5-11'
  • Tasot '12-15', '16-19' ja '20-24' korvataan tasoilla '12-17 ja '18-24' 

Alkaen 3.11.2021

 • Ikädimensio (cov_vac_age) sisältää uuden tason '12+'
 • Annosdimensio (cov_vac_dose) sisältää tason 'Kolmas annos'

Tarkempi kuvaus kohdassa Dimensiot

Mittarit

Mittari Mittarin tunniste Solmun tunniste (sid) Kuvaus Lähde
Annettuja annoksia COVDOSE 533175 Annettujen koronarokoteannosten lukumäärä THL Rokotusrekisteri
Rokotettuja henkilöitä COVHLO 533172 Rokotettujen elossa olevien henkilöiden lukumäärä     THL Rokotusrekisteri
Asukkaita POP 433796 Viimeisimmän tiedon mukainen väestömäärä     Väestötietojärjestelmä
Rokotuskattavuus COVCOV 533185 Rokotettujen elossa olevien henkilöiden osuus väestöstä, prosentteina. (100 * Rokotettuja henkilöitä / Asukkaita) THL Rokotusrekisteri/Väestötietojärjestelmä
 

Dimensiot

Dimensiot kuvaavat ulottuvuuksia, joissa aineistoa voidaan esittää. Kukin dimensio jakaantuu yhteen tai useampaan tasoon, joiden avulla tarkasteltavista tiedoista voidaan taulukoida haluttuja näkymiä.

Kuutiokäyttöliittymästä ja rajapinnasta löytyvät dimensiot ja tasot on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Dimensio Dimension tunniste Taso Tason tunniste Solmun tunniste (sid) Kuvaus, kun mittarina annettuja annoksia Kuvaus
Alue area Kunta kunta - Rokotetun henkilön viimeisin tunnettu kotikunta Henkilön nykyinen kotikunta
- - Sairaanhoitopiiri sairaanhoitopiiri -

Kotikunnasta johdettu sairaanhoitopiiri,

tilastokeskuksen aluejaon mukaisesti

Kotikunnasta johdettu sairaanhoitopiiri,

tilastokeskuksen aluejaon mukaisesti

- - Kaikki alueet root 518362 - -
Aika dateweek20201226 Päivä date - Rokotuskäynnin päivä -
- - Viikko  week - Rokotuskäynnin päivästä johdettu ISO-viikko -
- - Kaikki ajat root 525425 - -
Ikäryhmä cov_vac_age Ikäryhmä ikäryhmä 518413 Ikäryhmä, jossa rokotetun henkilön ikä rokotuspäivänä Ikäryhmä, jossa henkilön ikä aineiston viimeisimpänä sunnuntaina (eli nykyinen ikä)
- - 18+ ikaryhmabin 660968 - -
- - Kaikki iät root 518413 - -
Rokotusannos cov_vac_dose Kaikki annokset root 533174

Annettujen annosten kokonaismäärä (1. annokset + 2. annokset + 3. annokset)

Henkilö on saanut "Kaikki annokset" jos hän on saanut kolme annosta.

 • "Rokotettuja henkilöitä": Kolme annosta saaneiden henkilöiden lukumäärä
 • "Rokotuskattavuus": Kolme annosta saaneet suhteutettuna väestöön
 • "Asukkaita": Annoksista riippumaton asukaslukumäärä
- - Ensimmäinen annos
annos
533170     
Annettujen ensimmäisten annosten lukumäärä

Henkilö on saanut "Ensimmäisen annoksen" jos hän on saanut vähintään yhden annoksen.

 • "Rokotettuja henkilöitä": Vähintään yhden annoksen saaneiden henkilöiden lukumäärä
 • "Asukkaita": Annoksista riippumaton asukaslukumäärä
 • "Rokotuskattavuus": Vähintään yhden annoksen saaneet suhteutettuna väestöön
- - Toinen annos
annos
533164 Annettujen toisten annosten lukumäärä

Henkilö on saanut "Toisen annoksen", jos hän on saanut vähintään kaksi annosta.

 • "Rokotettuja henkilöitä": Vähintään kaksi annosta saaneiden henkilöiden lukumäärä
 • "Rokotuskattavuus": Vähintään kaksi annosta saaneet suhteutettuna väestöön
 • "Asukkaita": Annoksista riippumaton asukaslukumäärä
- - Kolmas annos annos 639082 Annettujen kolmansien annosten lukumäärä

 

Henkilö on saanut "Kolmannen annoksen" jos hän on saanut vähintään kolme annosta.

 • "Rokotettuja henkilöitä": Kolme annosta saaneiden henkilöiden lukumäärä
 • "Rokotuskattavuus": Kolme annosta saaneet suhteutettuna väestöön
 • "Asukkaita": Annoksista riippumaton asukaslukumäärä
- - Neljäs annos annos 701924 Annettujen neljänsien annosten lukumäärä

Henkilö on saanut "Neljännen annoksen" jos hän on saanut vähintään neljä annosta.

 • "Rokotettuja henkilöitä": Vähintään neljä annosta saaneiden henkilöiden lukumäärä
 • "Rokotuskattavuus": Vähintään neljä annosta saaneet suhteutettuna väestöön
 • "Asukkaita": Annoksista riippumaton asukaslukumäärä
Tuote vacprod Kaikki tuotteet root 533726 - -
- - Comirnaty (BioNTech) product 533729 Rokotevalmiste (valmistaja) -
- - COVID-19 Vaccine Moderna (MODERNA) product 533761 Rokotevalmiste (valmistaja) -
- - Vaxzevria (AstraZeneca) product 533741 Rokotevalmiste (valmistaja) -

Tarkasteltavat yhdistelmät

Tietosuojasyistä kuutioon ei ole laskettu kaikkia mahdollisia yhdistelmiä. Alla olevassa taulukossa on kuvattu ne yhdistelmät, joiden mittarit ovat saatavissa.

Yhdistelmät mittarille Annetut annokset

Alue Aika Ikä Rokotusannos
SHP/suuret kunnat Päivä/Viikko/Kaikki ajat Kaikki iät Ensimmäinen annos/Toinen annos/Kolmas annos/Kaikki annokset
 
SHP/suuret kunnat Viikko/Kaikki ajat Ikäryhmät/Kaikki iät Ensimmäinen annos/Toinen annos/Kolmas annos/Kaikki annokset
 
Alle 50k asukkaan kunnat Kaikki ajat
Ikäryhmät/Kaikki iät
Ensimmäinen annos/Toinen annos/Kolmas annos/Kaikki annokset
 

Suuriksi kunniksi lasketaan yli 50 000 asukkaan kunnat:
Espoo, Helsinki, Hämeenlinna,  Joensuu, Jyväskylä, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Pori, Porvoo, Rovaniemi, Salo, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa, Vantaa. 

Yhdistelmät muille mittareille

Alue Aika Ikä Rokotusannos
SHP/kunnat Kaikki ajat Ikäryhmät/Kaikki iät Ensimmäinen annos/Toinen annos/Kolmas annos/Kaikki annokset
 

Tiedot esitetään vain sellaisille yhdistelmille, joiden taustalla oleva väestömäärä on vähintään 20 henkilöä.

Esimerkkejä aineistohauista

 • Mittarin "Annettuja annoksia" jakauma päivittäin: Mittarin solmun tunniste 533175, annosdimension ensimmäisen annostason lehden tunniste 533170 laajennettuna kaikkiin annostason lehtiin L ja aikadimension ensimmäisen päivätason lehden tunniste 525459 laajennettuna kaikkiin päivätason lehtiin L:  https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/vaccreg/cov19cov/fact_cov19cov?filter=measure-533175&row=cov_vac_dose-533170L&column=dateweek20201226-525459L 

Katso myös

Rajapinnan logiikka kuvataan myös lyhyesti alla.

Rajapinnan logiikka

Rajapinnan kautta voi hakea tiedot joko CSV- tai JSON-stat -muodossa. Rajapinta pohjautuu dimensioihin, jotka jakaantuvat <dimensiotunniste> - <solmutunniste> (id-sid) -pareihin. Näistä id on tekstiä ja sid numerosarja. Erottimena käytetään väliviivaa (-). Valitsemalla yksi tai useampi id-sid pari, valitaan se näkökulma, josta dataa halutaan tarkastella. JSON-muodossa listaus kaikista käytettävissä olevista id-sid -pareista löytyy osoitteesta https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/vaccreg/cov19cov/fact_cov19cov.dimensions.json

Varsinainen data löytyy osoitteesta:
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/vaccreg/cov19cov/fact_cov19cov.json. 

Tämä osoite sellaisenaan palauttaa aineiston oletusnäkymän. Rajapintaan muodostetaan kyselyjä seuraavasti: 
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/vaccreg/cov19cov/fact_cov19cov.json?row=<id1>-<sid1>&column=<id2>-<sid2>&filter=measure-<mittarin id>.

Kysymysmerkin jälkeen lisätään halutut id-sid-parit rivi- ja sarake-muuttujille (row, column). Haluttu mittari valitaan muuttujalla filter.

JSON-stat-muodon lisäksi rajapinnan kautta on mahdollista hakea data myös CSV-muodossa. Tämä tapahtuu korvaamalla osoitteesta "json" "csv":llä.

Lisätietoa JSON-stat -muodosta 

Yhteystiedot

Yhteydenotot ja kyselyt koskien aineistoa:
rokotusrekisteri (at) thl.fi

Palautetta THL:n kuutiokäyttöliittymästä ja avoimen datan rajapinnasta:
tietojarjestelmat (at) thl.fi

Yhteystiedot koskien yleisesti THL:n avoimia aineistoja