Sairaalahoidossa olevat potilaat (COVID-19)

Tiedonkeruu on päättynyt 31.12.2022. Tätä sivua ei enää päivitetä.

 

Tässä kuvataan THL:n avoin aineisto, joka kuvaa Suomen COVID-19-potilaiden määrää sairaalahoidossa. Aineisto julkaistaan THL:n avoimen datan rajapinnan kautta.

Tietoja voi tarkastella myös suoraan tilastotaulukoista.  Taulukot julkaistaan tilastokuutiona, joka mahdollistaa käyttäjän omat valinnan aineistosta. 

Rajapinnan osoite: https://sampo.thl.fi/pivot/prod/api/epirapo/covid19care.json

Aineiston aihealue: epirapo

Aineiston nimi: covid19care

THL:n avoimen datan rajapinnan kuvaus

THL:n avoimen datan lisenssi

Aineiston kuvaus

Aineisto sisältää tietoja COVID-19-potilaiden määristä sairaalahoidossa. Tiedot esitetään päivittäisenä tilanteena, hoidossa olevien COVID-19-potilaiden määränä. Tiedot ovat saatavilla erityisvastuualueittain ja koko maan osalta yhteen laskettuna.

Tiedot perustuvat sairaanhoitopiirien THL:lle ilmoittamiin tietoihin COVID-19 potilaiden määristä osasto- ja tehohoidossa.

Tietojen keräyssykli on vaihdellut epidemian aikana. Epidemian alkuvaiheessa tietoja kerättiin joka päivä. Sen jälkeen tietoja on kerätty arkipäivisin tai kolme kertaa viikossa (maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin).

Keräyssykliä on muutettu epidemiatilanteen mukaan. Aineistossa puuttuvat päivät on huomioitu alueittain siten, että edellisen päivän tieto paikkaa seuraavia päiviä. Esimerkiksi viikonlopun tiedot ovat useimmiten identtisiä edeltävän perjantain tietojen kanssa.

Mittarit

Mittari Mittarin tunniste Kuvaus Lähde
Käynnissä olevat vuodeosastojaksot (ennen 7.12.2020) n_esh_inpatient

Vuodeosastoilla olevat COVID-19-potilaat, päivän tilanne potilasmäärästä.

Kattaa täysin erikoissairaanhoidossa vuodeosastoilla olevat COVID-19-potilaat, mutta vain osittain perusterveydenhuollossa vuodeosastoilla olevat COVID-19-potilaat.

7.12.2020 alkaen tietoa on kerätty erikseen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osastoista.

Kyselylomake sairaanhoitopiireille
Käynnissä olevat osastojaksot perusterveydenhuollon osastoilla n_esh_inpatient_phc Perusterveydenhuollon osastoilla hoidossa olevat COVID-19-potilaat, päivän tilanne potilasmäärästä. Kyselylomake sairaanhoitopiireille
Käynnissä olevat osastojaksot erikoissairaanhoidon osastoilla n_esh_inpatient_shc Erikoissairaanhoidon osastoilla hoidossa olevat COVID-19-potilaat, päivän tilanne potilasmäärästä. Kyselylomake sairaanhoitopiireille
Käynnissä olevat tehohoitojaksot n_esh_ICU Teho-osastolla hoidossa olevat COVID-19-potilaat, päivän tilanne potilasmäärästä. Kyselylomake sairaanhoitopiireille
Asukaslukumäärä Väestö Tuorein tieto asukasmäärästä Väestötietojärjestelmä

Dimensiot ja mittarit

Dimensiot kuvaavat ulottuvuuksia, joissa aineistoa voidaan esittää. Kukin dimensio jakaantuu yhteen tai useampaan tasoon, joiden avulla tarkasteltavista tiedoista voidaan taulukoida haluttuja näkymiä.

Kuutiokäyttöliittymästä ja rajapinnasta löytyvät dimensiot ja tasot on kuvattu alla olevassa taulukossa. Dimensioiden tulkinta riippuu tarkasteltavasta mittarista. Taulukossa kuvataan dimension tulkinta kunkin mittarin suhteen.

Dimensio Dimension tunniste Taso Tason tunniste Solmun tunniste (sid) Kuvaus, kun mittarina: Käynnissä olevat vuodeosastojaksot  (ennen 7.12.2020), Käynnissä olevat osastojaksot perusterveydenhuollon osastoilla, 
Käynnissä olevat osastojaksot erikoissairaanhoidon  osastoilla tai Käynnissä olevat tehohoitojaksot
Kuvaus, kun mittarina: Asukaslukumäärä Lisähuomiot
Aika dateweek20200101 päivä date - Kyseisen päivän tilanne tai tätä edeltävä tuorein tieto Ei saatavilla  
- - viikko week - Ei saatavilla, ei sovellettavissa Ei saatavilla  
- - kaikki ajat root 509030 Tuorein tilanne Tuorein väestötietorekisteristä laskettu tieto väestön lukumäärästä  
Alue erva erityisvastuualue erva - Hoitopaikan alue Johdetaan koti-/asuinkunnasta Tilastokeskuksen aluejaon mukaisesti TYKS-erva kattaa myös Ahvenanmaan
- - kaikki alueet root 456367 Kaikki alueet yhteensä Kaikki alueet yhteensä  

Esimerkkejä tyypillisistä aineistohauista

Huom. Kuutiokäyttöliittymän ja -rajapinnan osoitteet ovat identtisiä, poislukien kuutiorajapinnan osoitteen .json pääte ennen ?-merkkiä. Käyttöliittymä on siten hyvä apuväline hakujen muodostamiseen.

Kuutiokäyttöliittymän käytöstä voit lukea lisää yleisestä ohjeesta.  
Tilastokuution ohjeet

Yhteystiedot

Yhteydenotot ja kyselyt koskien avointa COVID-19 -aineistoa:
epidemia.avoindata(at)thl.fi

Palaute THL:n kuutiokäyttöliittymästä ja avoimen datan rajapinnasta:
tietojarjestelmat(at)thl.fi

Muiden THL:n avoimien aineistojen yhteystiedot