Avoimet rajapinnat

Avointa dataa voidaan käsitellä koneluettavassa muodossa ja yhdistellä muihin tietoihin. Tietoa on saatavissa avointen rajapintojen kautta THL:n Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanetistä sekä kuutioraportointityökalusta suoraan omiin järjestelmiin. 
Tutustu Sotkanettiin 
Tutustu kuutioraportoinnin tietokantaraportteihin

Avoimet rajapinnat mahdollistavat uusien sovellusten rakentamisen THL:n datan pohjalta. 
THL:n avoimena datana saatavissa olevat tiedot

Avoimen datan lisenssi 

Tietoja käyttäessä tulee huomioida THL:n avoimen datan lisenssi.
THL:n avoimen datan linsenssi 

Rajapintakuvaukset

THL:n avoimen datan tietomuoto. Rajapintojen laajemmat kuvaukset sekä rajapintaesimerkit.

Tiiviste- ja kuutiokäyttöliittymän tietokantaraportit

THL:n Tiiviste- ja kuutiokäyttöliittymän avoimen rajapinnan kuvaus 

Sotkanetin indikaattorit

Sotkanetin avoimen datan rajapintakuvaus 

Avoimia rajapintoja hyödyntäviä sovelluksia

Sähköinen hyvinvointikertomus
Kuntajohtamisen työväline, perustuu Sotkanetin tietoihin. 

Miils
Aterioiden suunnittelua tukeva Miils perustuu ravintoaineiden koostumustietopankki Finelin tietoihin.

Me-säätiö
Sotkanetissä olevia nuorten mielenterveystietoja hyödyntävä sovellus.