Rokotusrekisterin laaturaportointi (COVID-19)

Tässä kuvataan THL:n avoin aineisto, joka sisältää tietoa THL rokotusrekisteriin vastaanotettujen rokotustietojen lukumäärästä ja laadusta. Aineisto julkaistaan THL:n avoimen datan rajapinnan sekä THL:n tilastokuutio -raportointikokonaisuuden kautta.

Rajapinnan avulla on mahdollista toteuttaa esimerkiksi automatisoituja tietotoimitusten tarkistuksia tai raportteja. Tilastokuutio mahdollistaa aineiston tarkastelun taulukkonäkyminä. 

Aineiston kohderyhmä ovat tietoa toimittavat organisaatiot ja tietojärjestelmätoimittajat.

Rajapinnan osoite: https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/vaccreg/uptake/fact_uptake.json

Aineiston aihealue: vaccreg

Aineiston nimi: uptake

THL:n avoimen datan rajapinnan kuvaus

THL:n avoimen datan lisenssi

Aineiston kuvaus

Aineisto sisältää THL rokotusrekisteriin vastaanotetut rokotustiedot. Aineisto sisältää kaikki ilmoitetut rokotustiedot, joten on mahdollista että sama tieto on ilmoitettu useasta eri organisaatiosta. Tästä syystä aineiston tietoa ei kannata käyttää rokotettujen henkilöiden lukumäärän tai rokotuskattavuuden arviointiin.
Tietoa rokotusrekisteristä

Mittarit

Mittari Mittarin tunniste Kuvaus Lähde
Vastaanotettujen rokotusten lukumäärä NVAC Rokotusrekisteriin siirtyneiden rokotuskirjausten määrä. Sisältää kaikki eri organisaatioiden lähettämät kirjaukset (poislukien päivitykset). THL 
Rokotusrekisteri
Eränumeroiden kirjausaste ERAKIRJ Kuinka suuressa osassa kirjauksista löytyy rokotteen eränumero. Osuus ilmoitetaan prosentteina. THL 
Rokotusrekisteri

Dimensiot

Dimensio Dimension tunniste Taso Tason tunniste Juurisolmun tunniste (sid) Kuvaus
Palveluntuottaja vacregpaltu Palveluntarjoaja (TOPI) paltu 514346 Rokotuskirjauksen lähettäneen toimipaikan nimi ja toimipaikkakoodi. 
Rokote vaccine Rokote vaccine 514365 Rokotteen ns. geneerisen nimen lyhenne. 
Alue  hcd Sairaanhoitopiiri hcd 515488 Rokotuskirjaukseen liittyvän organisaation kunnasta johdettu sairaanhoitopiiri, tilastokeskuksen nykyisen aluejaon mukaisesti. Kuntatieto johdetaan ensisijaisesti organisaatiorekisterin perusteella ja toissijaisesti palveluntuottajarekisterin perusteella.
Aika yearweek Vuosi  year 515647

ISOvuosi. ISO-viikkoa vastaava vuosi. 

- - Viikko week - Rokotuskäynnin päivää vastaava viikko (ISO-standardin mukainen viikkonumeromäärittely).

Rajapinnan logiikka

Rajapinnan kautta voi hakea tiedot joko CSV- tai JSON-stat -muodossa.

Rajapinta pohjautuu dimensioihin, jotka jakaantuvat <dimensiotunniste> - <solmutunniste> (id-sid) -pareihin. Näistä id on tekstiä ja sid numerosarja. Erottimena käytetään väliviivaa (-).  Valitsemalla yksi tai useampi id-sid pari, valitaan se näkökulma, josta dataa halutaan tarkastella.

JSON-muodossa listaus kaikista käytettävissä olevista id-sid -pareista löytyy osoitteesta:
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/vaccreg/uptake/fact_uptake.dimensions.json

Varsinainen data löytyy osoitteesta: 
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/vaccreg/uptake/fact_uptake.json

Tämä osoite sellaisenaan palauttaa aineiston oletusnäkymän. Rajapintaan muodostetaan kyselyjä seuraavasti:
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/vaccreg/uptake/fact_uptake.json?row=<id1>-<sid1>&column=<id2>-<sid2>&filter=measure-<mittarin id>.
Kysymysmerkin jälkeen lisätään halutut id-sid-parit rivi- ja sarake-muuttujille (row, column). Haluttu mittari valitaan muuttujalla filter.

JSON-stat-muodon lisäksi rajapinnan kautta on mahdollista hakea data myös CSV-muodossa. Tämä tapahtuu korvaamalla osoitteesta "json" "csv":llä.

Lisätietoa JSON-stat -muodosta 

Yhteystiedot

Yhteydenotot ja kyselyt koskien aineistoa voi lähettää osoitteeseen:
rokotusrekisteri(at)thl.fi

Palautetta THL:n kuutiokäyttöliittymästä ja avoimen datan rajapinnasta voi antaa osoitteeseen:
tietojarjestelmat(at)thl.fi

THL:n avoimista aineistoista vastaavien yhteystiedot