Tartuntatautirekisterin tilastotietokanta

Tässä kuvataan THL:n ylläpitämän tartuntatautirekisterin avoin aineisto (Tartuntatautirekisteri). Aineisto julkaistaan THL:n avoimen datan rajapinnan kautta.

Tietoja voi tarkastella myös suoraan tilastotaulukoista. Taulukot julkaistaan tilastokuutiona, joka mahdollistaa käyttäjän omat valinnat aineistosta. 

Rajapinnan osoite: https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ttr/cases/fact_ttr_cases.json
Aineiston aihealue: ttr
Aineiston nimi: cases
THL:n avoimen datan rajapinnan kuvaus
THL:n avoimen datan lisenssi

Aineiston kuvaus

Aineisto pohjautuu tartuntatautirekisterin laboratorion ja lääkärin tartuntatauti-ilmoituksiin. Aineiston luvut päivittyvät takautuvasti ilmoitusten tultua kirjatuksi rekisteriin. Tietoja on kerätty vuodesta 1995 alkaen.

Lukuja tarkastellessa on hyvä pitää mielessä, että niihin vaikuttaa myös se, kuinka suuri osa tautiin sairastuneista hakeutuu terveydenhuoltoon ja kuinka suurelle osalle tehdään mikrobiologisia tutkimuksia aiheuttajan toteamiseksi. Lisäksi lukuihin vaikuttavat muutokset diagnostisissa käytännöissä ja menetelmissä. 

Aineiston dimensiot ja mittarit kuvataan tarkemmin alla olevissa taulukoissa.

Lisätietoa tartuntatautirekisteristä

Mittarit

Mittarit kuvaavat mitattuja tai laskettuja suureita.

Mittari Mittarin tunniste Kuvaus Lähde
Tapaukset CASES
Tartuntatautirekisteriin kirjatut tautitapaukset
Tartuntatautirekisteri
Ilmaantuvuus INCI Väestöön suhteutettu tapausten määrä 100 000 asukasta kohden. Lasketaan: tapaukset / väestö * 100 000. Johdettu tieto
Väestö POP Asukaslukumäärä Väestötiedot

Dimensiot

Dimensio Dimension tunniste (ID) Kuvaus
Raportointiryhmä

nidrreportgroup

Raportointiryhmä on tautitapauksia ryhmittelevä. Tautitapaukset muodostuvat yhdestä tai useammasta laboratorion tai lääkärin tartuntatautirekisteriin tekemästä tartuntatauti-ilmoituksesta. Tautitapaukset raportoidaan edelleen yhdessä tai useammassa raportointiryhmässä.

Väestölle tämä dimensio on epärelevantti. Väestö on esitetty samana yli raportointiryhmän ilmaantuvuuden laskemista varten.

Aika yearmonth

Luokittelu on hierarkinen: kaikki vuodet, vuosi, kuukausi.

Aika määritellään tautitapauksille tilastointipäivän mukaan. ja Tautitapauksen tilastointipäivä. Sisältäen tietoja alkaen vuodesta 1995. 

Alue wscmunicipality2022 Luokittelu on hierarkinen: koko maa, hyvinvointialue, kunta.
Alue määritellään tautitapauksille henkilön tilastointikunnasta. Se määritellään ensisijaisesti koti-/asuinkunnan, toissijaisesti hoitopaikan kunnan ja viimeiseksi näytteen ottaneen laboratorion sijaintikunnan mukaan.
Väestölle alue määritellään henkilön koti-/asuinkunnan mukaan.
Ikä nidragegroup Henkilön ikä tilastointipäivän mukaan. Jaoteltu 5-vuotis ikäryhmiin: 0-4, 5-9, ..., 80-84, 85+
Sukupuoli

nidrsex

Henkilön sukupuoli

Dimensioiden tasot

Dimensiot koostuvat kahdesta tai useammasta tasosta. Dimensioluokituksella on aina ylätaso, esim. 'Kaikki alueet', jonka alle yksittäiset luokat jakautuvat, esim. Hyvinvointialue. 

Dimensio Taso Tason tunniste
Raportointiryhmä Kaikki raportointiryhmät root
Raportointiryhmä Raportointiryhmä reportgroup
Aika Kaikki vuodet root
Aika Vuosi year
Aika Kuukausi month
Alue Kaikki alueet root
Alue Hyvinvointialue wsc
Alue Kunta municipality
Ikä

Kaikki iät

root
Ikä Ikäryhmä agegroup
Sukupuoli Kaikki sukupuolet root
Sukupuoli Sukupuoli sex

Lasketut dimensioiden yhdistelmät

Aineistoon on laskettu tiedot vain osalle dimensiotasojen yhdistelmistä. Alla olevasta taulukosta käy ilmi tarkemmin lasketut yhdistelmät. 

Raportointiryhmä Aika Alue Ikä  Sukupuoli Mittari
Raportointiryhmä Kaikki vuodet / Vuosi / Kuukausi Kaikki alueet / Hyvinvointialue Kaikki iät Kaikki sukupuolet Tapaukset, Ilmaantuvuus
Raportointiryhmä Kaikki vuodet / Vuosi Kaikki alueet Kaikki iät / Ikäryhmä Kaikki sukupuolet / Sukupuoli Tapaukset, Ilmaantuvuus
Kaikki raportointiryhmät/raportointiryhmä Kaikki vuodet / Vuosi / Kuukausi Kaikki alueet / Hyvinvointialue Kaikki iät / Ikäryhmä Kaikki sukupuolet / Sukupuoli Väestö

Yhteystiedot

Yhteydenotot ja kyselyt koskien aineistoa:
info (at) tartuntatautirekisteri.fi
Palautetta THL:n kuutiokäyttöliittymästä ja avoimen datan rajapinnasta:
tietojarjestelmat (at) thl.fi

THL:n avoimien aineistojen yhteystiedot