Lastensuojelu 2023

Joka kuudennesta teinistä tehtiin lastensuojeluilmoitus vuonna 2023.

Lastensuojeluilmoitus tehtiin 110 269 lapsesta eli 10,2 prosentista lapsia vuonna 2023. Ilmoituksen kohteena olevien lasten määrä kasvoi edellisestä vuodesta (+11 %). Lastensuojeluilmoituksen kohteena olevien lasten määrä on kasvanut tasaisesti jo vuosia samalla kun muut lastensuojeluindikaattorit ovat pysyneet vakaina.

Lastensuojeluilmoitusten kohteena olleiden lasten määrä on kasvanut edelleen eniten 13–15-vuotiaiden ikäryhmässä – jo 15,8 prosentista ikäluokan lapsista tehtiin vuoden aikana lastensuojeluilmoitus.

Lastensuojeluilmoituksesta seuraa lapsen ja hänen tilanteensa selvittelyä. Lastensuojelu Ilmoitusten kohteena olevien lasten määrän lisäksi myös ilmoitusten määrä (214 638) on kasvanut (+15 %) edellisestä vuodesta. Lastensuojelun asiakkuus alkaa vasta, jos sosiaalityöntekijä toteaa erityisen lastensuojelun tarpeen.

Lastensuojelun avohuollon asiakkaina oli 38 531 lasta vuonna 2023. Määrä kasvoi edellisestä vuodesta (+4 %). Edellisen kerran asiakasmäärissä oli kasvua vuonna 2014. Vuonna 2015 voimaan tullut lakimuutos korosti muiden sosiaalihuollon lapsiperhepalveluiden roolia joka osaltaan vaikutti siihen että asiakasmäärät vähenivät vuosittain välillä 2015–2022.

Kiireelliset sijoitukset lisääntyivät  kahdeksan prosenttia edellisestä vuodesta. Vuonna 2023 kiireellisesti sijoitettuna oli kaikkiaan 4 873 lasta. Kiireelliset sijoitukset lisääntyivät erityisesti elämän ensimmäisissä sijoituksissa. Kiireellinen sijoitus ja avoimen tukitoimen sijoitus ovat lähes yhtä yleisiä silloin kun lapsi sijoitetaan kodin ulkopuolelle ensimmäistä kertaa.

Huostassa olleiden lasten määrä (11 300) pysyi edellisten vuosien tasolla (-1%).  Uusia huostaanottoja tehtiin 1 785, joka hieman enemmän (+2%) kuin edellisinä vuosina.

Avohuollon yli 18-vuotiaiden asiakkaiden määrä (15 002) on noin neljännes (28%) lastensuojelunsuojelun avohuollon kokonaisasiakasmääristä. 18-vuotta täyttäneistä sijoitettuna oli kuitenkin harva (774 nuorta). 

Lataa koko tilastoraportti

Lastensuojeluilmoitusten kohteena olleiden lasten määrä kasvaa, lasten sijoitusvuorokaudet ovat pysyneet vakaina ja avohuollon asiakkaiden lukumäärät ovat vähentyneet.
Lastensuojelun keskeisten tunnuslukujen kehittyminen vuodesta 2010.
Taulukot ja kuvat

Indikaattoritietoa Sotkanetissä

Taustatietoja

Laatuseloste (SVT)
Tietosuojaseloste
Aineistokuvaus: Lastensuojelun avohuollon tilastoaineisto
Aineistokuvaus: Lastensuojelurekisteri
Ohjeet tietojen toimittamiseen
Edellinen tilasto (2022)

Tilastokuvaus

Lastensuojelutilasto koostuu kuntien antamista lapsi- ja palvelukohtaisista tiedoista. Tilasto julkaistaan vuosittain kesäkuussa.  

Lastensuojelurekisteri sisältää kunnilta vuosittain kerättävää tietoa avohuollon tukitoimena, kiireellisenä sijoituksena, huostaanotettuna tai jälkihuoltona sijoitetuista lapsista ja nuorista. Tilasto sisältää myös tiedot lapsen tai nuoren sijoituspaikasta ja sijoituksen kestosta. Tietoja on kerätty vuodesta 1991 lähtien. 

Lastensuojelun avohuollon tiedot saadaan kunnilta vuosittain summatason tietoina (eikä siis henkilöaineistona kuten sijoitustiedot).  Tietoa toimitetaan asiakasmäärien lisäksi lastensuojeluilmoituksista, lastensuojelutarpeen selvityksistä, asiakassuunnitelmista ja päättyneistä asiakkuuksista. Tietoja on kerätty vuodesta 2008. Tilasto sisältää myös määräaikatilaston ja sosiaalihuollon toimintatilaston lastensuojelua käsitteleviä tietoja. 

Tiedot saadaan pääosin kattavasti koko maasta.

Lähde

Lastensuojelu 2023
Barnskydd 2023
Child welfare 2023

Tilastoraportti 19/2024, 2.5.2024
Suomen virallinen tilasto, Lastensuojelu. THL. SVT-logo

Yhteystiedot

Martta Forsell
puh. 029 524 7974

Tuula Kuoppala
puh. 029 524 7234