Lastensuojelu

Aiheeseen liittyvät tilastot

Lastensuojelu

Tilastotietoa avohuollon tukitoimena, kiireellisenä sijoituksena, huostaanotettuna tai jälkihuoltona sijoitetuista lapsista ja nuorista kunnittain. Tilasto sisältää myös tiedot lapsen tai nuoren sijoituspaikasta ja sijoituksen kestosta.

Lastensuojelutilasto julkaistaan kaksi kertaa vuodessa: huhtikuussa ilmestyvät edellisen vuoden ennakkotiedot ja kesäkuussa edellisen vuoden lopulliset tiedot.  

Lastensuojelun käsittelyajat

Tilasto sisältää tiedot lastensuojelun lakisääteisten määräaikojen toteutumisesta aluehallintovirastoittain, maakunnittain ja kunnittain.

Tiedot kerätään kaksi kertaa vuodessa seurantajaksoilta 1.10.-31.3 ja 1.4.-30.9.

Lastensuojelun sosiaalityön henkilöstömitoitus

Tilasto lastensuojelun sosiaalityön henkilöstömitoituksen toteutumisesta seurantapäivänä. Tilasto seuraa sekä enimmäisasiakasmäärän ylittävien sosiaalityöntekijöiden määrää että hyvinvointialuekohtaista asiakaskeskiarvoa. Tilasto julkaistaan puolivuosittain kesäkuussa ja joulukuussa.

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten sijoitusten kestot

Kertaluontoinen raportti jonka tietosisältö pohjautuu lastensuojelurekisteriin kerättyyn aineistoon vuodelta 2016.

TILASTO- JA INDIKAATTORIPANKKI SOTKANET