Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten sijoitusten kestot 2016

Kolmasosa vuonna 2016 kodin ulkopuolelle sijoitettuna olleista lapsista on ollut sijoitettuna vähintään puolet elämästään.

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten sijoitusten kestot vaihtelevat suuresti. Neljännes vuonna 2016 sijoitettuina olleista lapsista (n=14 679) oli sijoitettuna alle 6 kuukautta ja neljännes lapsista oli ollut sijoitettuna yli 6 vuotta.

Vuoden 2016 aikana kodin ulkopuolelle sijoitettuna olleista lapsista kaksi kolmasosaa (61 %) oli sijoitettuna vähintään 11 kuukautta vuoden aikana. Joka kymmenes (10 %) lapsista oli sijoitettuna vuoden aikana alle kuukauden.

Neljäsosa (24 %) vuonna 2016 sijoitettuna olleista lapsista oli sijoitettuna elämässään ensimmäistä kertaa. Ensimäistä kertaa sijoitettavat lapset ovat yleensä vauvoja (0-vuotiaita) tai teini-ikäisiä (13–17-vuotiaita). Noin puolet ensimmäistä sijoituksista päättyy viimeistään muutaman kuukauden kuluessa. Lapsen elämän ensimmäinen sijoitus tapahtui yleisimmin kiireellisenä sijoituksena tai avohuollon tukitoimena.

Vuonna 1999 syntyneiden eli viimeistään vuoden 2016 lopussa 17 vuotta täyttäneiden sijoitushistorioita tarkastellaan tässä raportissa pitkittäisesti lasten koko elämän ajalta. Heistä 5,8 % oli elämänsä aikana jossain vaiheessa ollut sijoitettuna kodin ulkopuolelle: puolet näistä lapsista oli ollut sijoitettuna alle 9 kuukautta, mutta joka kymmenes oli ollut sijoitettuna vähintään 9 vuotta eli puolet elämästään.

Lataa koko tilastoraportti

Kaikki vuoden aikana 17 vuotta täyttäneet lapset ja ne, jotka ovat olleet sijoitettuina kodin ulkopuolella, vuonna 2016
Kuvio 1. Kaikki vuoden 2016 aikana 17 vuotta täyttäneet lapset sekä niiden lasten osuus, jotka ovat olleet sijoitettuina kodin ulkopuolella vuonna 2016.

Taulukot ja kuviot

Taustatietoja

Lähde

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten sijoitusten kestot 2016
Tilastoraportti 9/2018, 23.4.2018.
Suomen virallinen tilasto, Lastensuojelu. THL. SVT-logo

Lisätietoja

Martta Forsell
puh 029 524 7974

Tarja Heino
puh 029 524 7245

Tuula Kuoppala
puh 029 524 7234

Sähköposti: [email protected]

Laatuseloste