Lastensuojelu

Vuoden 2023 toimintaa koskevat tiedot toimitetaan kunnittain

THL kerää vuosittain alueilta tiedot kodin ulkopuolelle sijoitetuista lapsista ja nuorista sekä avohuollon asiakkaista. 

Tietojenantovelvollisuus

THL-lain perusteella THL:llä on oikeus velvoittaa alueet toimittamaan tietoja tilastoihin ja sote-seurantaan.

Päätös kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia ja nuoria koskevasta tiedonantovelvollisuudesta (pdf, 80 kt)

Päätös lastensuojelun avohuollon palveluita koskevasta tiedonantovelvollisuudesta (pdf, 66 kt)

Aikataulu

Vuotta 2023 koskevat tiedot pyydetään palauttamaan 15.2.2024 mennessä.

Tietojen toimittaminen

Luovutuskäytännöt ja tietuekuvaus; Tietojen toimittaminen edellyttää rekisteröitymisen Lasu-Nettiin (pdf, 206 kt)

Lasu-Netti, tietojen toimitus

Tiedonkeruun tulevaisuuden näkymiä 

Tilaston keskeiset tiedot tallennetaan tulevaisuudessa Kanta-palveluiden kautta Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Mikäli Kanta-palveluiden käyttöönotto ja kehittyminen etenee suunnitellusti, THL pystyy keräämään tilaston tiedot kattavasti Kanta-palvelusta THL:n Sosiaalihuollon seurantarekisteriin vuonna 2027. THL:n tavoitteena on, että nykyisen kaltainen tiedonkeruu voidaan tuolloin lopettaa.

Tilaston kotisivu

Lastensuojelu

Tietojen hyödyntäminen

  • Tiedot julkaistaan verkossa, jolloin ne ovat laajasti saatavilla erilaisiin käyttötarkoituksiin.
  • Tietoja käytetään myös alueellisen arvioinnin ja ohjauksen perustana.
  • Tietoja on mahdollista pyytää räätälöitynä taulukkoina (maksullisuutta arvioidaan tapauskohtaisesti) 
  • Anonymisoituhin tietoihin on mahdollista pyytää käyttölupaa toisiolain (552/2019) perusteella. Lue lisää tietoluvista.

Yhteystiedot

Martta Forsell
puh. 029 524 7974

Tuula Kuoppala
puh. 029 524 7234

sähköposti [email protected]

Tilaston kotisivu