Erikoissairaanhoidon avo- ja vuodeosastohoidon, sekä perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon ennakkotiedot

Ennakkotiedot palveluntuottajittain vuodeosastojakson päättymis- tai avohoitokontaktin toteutumispäivän mukaan viikoittain:

Yhteenveto tietojen laadusta ja kattavuudesta

THL ryhtyi keräämään keväällä 2020 julkisen erikoissairaanhoidon tietoja Hoitoilmoitusrekisteriin (Hilmoon) päivittäin. Muutos mahdollisti myös yksityisen sektorin erikoissairaanhoidon tietojen jatkuvan lähetyksen. Ajantasaiseen tiedonkeruuseen on siirtynyt kaikki Manner-Suomen sairaanhoitopiirit ja myös useat yksityiset toimijat.

Tässä julkaistavat tiedot sisältävät kaikki palveluntuottajat, jotka ovat lähettäneet tietoja erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon rekisteriin (TerveysHilmo) kuluvana vuonna tai kahtena edellisenä vuonna. Tiedot päivittyvät joka arkipäivä.

Useat palveluntuottajat ottivat ajantasaisen tiedonkeruun käynnistyessä käyttöönsä Hilmon uuden tietosisällön, jonka THL oli ohjeistanut vuosien 2019 ja 2020 Hilmo-oppaissa. Tämä merkitsi sitä, että uudet yhteystapa- ja kiireellisyys -luokitukset korvasivat aiemmin käytössä olleet palveluala- ja saapumistapaluokitukset. Uusien luokitusten käyttöönotto aiheutti jonkin verran puutteita tietojen laatuun, erityisesti vuoden 2020 alkupuoliskon hoidon kiireellisyyttä ilmaisevien tietojen laatuun. THL jatkaa tietojen laadun tarkistamista yhteistyössä eri palveluntuottajien kanssa.

Ajantasaistamisen yhteydessä Hilmon tiedonkeruuta laajennettiin alkaneisiin hoitojaksoihin. Niiden raportointia kehitetään jatkossa eivätkä ne sisälly tässä julkaistaviin tietoihin.

Taustatietoja

Lisätietoja

Jutta Järvelin
puh. 029 524 7254

Atte Kyrölä
puh. 029 524 7832

sähköposti: [email protected]

ANNA PALAUTETTA