Specialiserad sjukvård, förhandsuppgifter för 2021 och 2022

Förhandsuppgifter för 2021 och 2022

Sammandrag av uppgifternas kvalitet och omfattning

Våren 2020 började THL dagligen samla in uppgifter om den offentliga specialiserade sjukvården i Vårdanmälningsregistret (Hilmo). Alla sjukvårdsdistrikt i Fastlandsfinland har övergått till aktuell datainsamling. 

De uppgifter som publiceras här omfattar alla sjukvårdsdistrikt i Fastlandsfinland. Vårdperioderna innehåller uppgifter om avslutade vårdperioder.

När den aktuella datainsamlingen inleddes tog flera sjukvårdsdistrikt i bruk det nya datainnehållet i Hilmo, som THL hade gett anvisningar om i Hilmo-handböckerna 2019 och 2020. Detta innebar att de nya klassificeringarna kontaktsätt och prioritet ersatte de tidigare klassificeringarna servicebransch och ankomstsätt. Ibruktagandet av de nya klassificeringarna orsakade i viss mån brister i uppgifternas kvalitet, särskilt i fråga om kvaliteten på de uppgifter som anger hur brådskande vården är i början av 2020. Därför har de uppgifter som nu publiceras inte specificerats enligt prioritet. THL fortsätter att kontrollera uppgifternas kvalitet i samarbete med sjukvårdsdistrikten.

I samband med uppdateringen utvidgades datainsamlingen i Hilmo till inledda vårdperioder. Rapporteringen av dem kommer att utvecklas och ingår därför inte i de uppgifter som publiceras här.

Källa

Ytterligare information

Jutta Järvelin
tfn. 029 524 7254

Atte Kyrölä
tfn. 029 524 7832

e-post [email protected]