Tekonivelleikkaukset 2022

Tekonivelleikkauksia tehtiin aiempaa enemmän yksityisissä sairaaloissa

Vuonna 2022 tehtiin yhteensä 22 853 lonkan, polven ja olkapään tekonivelten ensileikkausta. Ensileikkausten määrä väheni 11,3 prosenttia vuodesta 2021. Lonkan, polven ja olkapään tekonivelten uusintaleikkauksia tehtiin 2 465, joka on 7,6 prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna.

Leikkauksia tehtiin aiempaa enemmän yksityisissä sairaaloissa. Leikkaukset ovat kuitenkin edelleen painottuneet julkisen sektorin sairaaloihin.

Yksityisissä sairaaloissa tehtiin yhteensä 1 836 lonkan, polven ja olkapään tekonivelten ensileikkausta. Leikkauksia tehtiin 824 enemmän kuin vuonna 2021. Yksityisten sairaaloiden osuus ensileikkauksista oli 8,1 prosenttia, joka on 4,1 prosenttiyksikköä enemmän kuin edeltävänä vuonna.

Tekonivelleikkauksia suorittavissa julkisissa sairaaloissa tehtiin keskimäärin 839 lonkan, polven ja olkapään ensileikkausta, joka on 149 vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Yliopistollisten sairaaloiden osuus kaikista ensileikkauksista oli 44,5 prosenttia, keskussairaaloiden osuus 33,7 prosenttia ja muiden julkisten sairaaloiden osuus 13,7 prosenttia.

Olkapään tekonivelleikkausten tiedot ovat mukana tilastoraportissa nyt toista kertaa. Olkapään tekonivelleikkausten ilmoituskattavuus parani edellisestä vuodesta, ollen nyt yli 80 prosenttia sekä ensi- että uusintaleikkauksissa. Ilmoituskattavuus on kuitenkin edelleen alhaisempi kuin lonkan ja polven tekonivelleikkauksissa, mikä on hyvä ottaa huomioon tilastoraportin tuloksia tulkittaessa.

Lataa koko tilastoraportti

Kuvio 1. Lonkan, polven ja olkapään tekonivelten ensileikkausten määrät julkisissa sairaaloissa vuosina 2021–2022.

Taulukot ja kuvat

Taustatiedot

Tilastokuvaus

Tekonivelleikkaukset -tilasto (ent. Lonkan ja polven tekonivelet) sisältää tietoja proteesileikkaustoiminnasta implanttirekisterin tietojen pohjalta. Implanttirekisteriin kerätään tietoja leikkauksesta, leikkauksen syystä sekä asennetusta proteesista (mm. käytetyt komponentit, proteesin kiinnitystapa, tiedot kiinnitysmenetelmistä ja käytetyistä valmisteista). Lisäksi rekisteriin kerätään tietoa komplikaatioista ja uusintaleikkausten kyseessä ollessa poistetuista proteeseista sekä uusintaleikkauksen syistä.

Valtakunnalliseen implanttirekisteriin on kerätty vuodesta 1980 alkaen tiedot asennetuista ortopedisistä endoproteeseista sekä hammasimplanteista. Nivelimplanttitiedot kerätään kaikista nivelimplantteja asentavista yksiköistä Suomessa. Tilasto perustuu vuosittain terveydenhuollon toimintayksiköistä henkilötunnuksella kerättäviin implanttirekisterin ilmoituksiin. Jokaista asennettua implanttia kohden tehdään oma ilmoitus, vaikka ne olisikin asetettu samalle potilaalle.

Vuoteen 1989 asti tietojen toimittaminen perustui leikkaavien lääkäreiden vapaaehtoiseen ilmoitukseen. Vuodesta 1989 alkaen tietojen toimittaminen on ollut lakisääteistä. Rekisterin pitäjänä toimi vuoteen 2009 asti Lääkelaitos ja 1.11.2009 rekisterin ylläpito siirtyi THL:n vastuulle.

Tilastot julkistetaan vuosittain loppuvuodesta. Implanttirekisterin tilastosta tehdään vuosittain tilastoraportti, joissa esitetään tietoja kaikista kuntien, kuntayhtymien ja valtion sairaaloista sekä suurimmista yksityissairaaloista saaduista ilmoituksista.

Lähde

Tekonivelleikkaukset 2022
Ledprotesoperationer 2022
Joint replacement surgeries 2022

Tilastoraportti 54/2023, 28.9.2023. THL 
Suomen virallinen tilasto, Tekonivelleikkaukset. THL.SVT-logo

Lisätietoja

Jari Hartzell
puh. 029 524 8435

Jutta Järvelin
puh. 029 524 7254

sähköposti: [email protected]

Laatuseloste

Anna palautetta