Funktionsnedsättning

Statistik om ämnet

Anstaltsvård och boendeservice inom socialvården

Statistiken innehåller bland annat kommunspecifika uppgifter om institutionsvården och boendeservicen för personer med utvecklingsstörning. Uppgifterna bygger på socialvårdens vårdanmälningar.

Tjänster för funktionshindrade - Delrapport i kommunenkäten

Med tre års mellanrum samlar THL in sådana uppgifter av kommunerna som kompletterar statistiken över kommunernas ekonomi och verksamhet. Uppgifter samlas in om kommunernas verksamhet inom tjänster för äldre och handikappade, barndagvård, social kreditgivning och arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

 

STATISTIK- OCH INDIKATORBANKEN SOTKANET.FI

På vår webbplats