Nationella undersökningen FinHälsa

 Undersökningen FinHälsa

Projektperiod:

2017–2021

Organisationsenhet:

Uppföljning av hälsan

På andra webbplatser:

Syftet med undersökningen FinHälsa är att producera aktuell information om hälsa och välbefinnande samt om faktorer som påverkar hälsan och välbefinnandet hos den vuxna befolkningen i Finland. Genom att delta i undersökningen får du viktig information om ditt hälsotillstånd.

Med hjälp av din insats kan man

  • forska i förebyggande av sjukdomar och vård
  • främja finländarnas funktionsförmåga och välbefinnande 
  • förbättra hälso- och välfärdstjänsterna i Finland. 

Till undersökningen kallas 10 000 personer över 18 år från olika delar av Finland. Forskningsmaterialet samlas in via hälsoundersökningen och även via frågeformulär. 

Information om huvudresultat av årets 2017 undersökning kommer att publiceras i stor omfattning under året 2018.